Acht nieuwe PhD posities voor de wiskundeclusters

18 december 2017

NWO heeft acht nieuwe PhD posities gehonoreerd voor projecten binnen de wiskundeclusters in Nederland. De call Wiskundeclusters PhD posities draagt bij aan de consolidering van de wiskundeclusters in Nederland. Het doel is het bundelen van krachten van de Nederlandse wiskunde en het versterken van haar internationale positie. De financiering is bedoeld om extra PhD-posities binnen de wiskunde te creëren.

De call geeft invulling aan één van de acties uit het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde. Het doel van deze call is om talentvolle jonge wiskundige onderzoekers een lange termijn vooruitzicht te bieden binnen het Nederlandse wiskundeveld. Daarnaast dragen zij bij aan het onderzoek en onderwijs binnen de vier Wiskundeclusters, DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR. Hiermee geven de onderzoekers ook direct een bijdrage aan de onderzoeks- en onderwijsdoelstelling van de kennisinstelling waarbij zij worden aangesteld.

Het gefinancierde onderzoek varieert van onderzoek naar ondermeer extremale combinatoriek, classificatieresultaten voor operatoralgebra's, symmetrie-structuren, getaltheorie, modulaire vormen en preferential attachement. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door promovendi die allen worden begeleid door ervaren wiskundige onderzoekers.

Achtergrond

De wiskundeclustercompetitie is bestemd voor aanvragen die betrekking hebben op vernieuwend of risicovol wetenschappelijk onderzoek met een vraagstelling die van hoge kwaliteit en wetenschappelijke urgentie is. Het beschikbaar stellen van deze PhD-posities zorgt voor een investering in de basisvoorziening die de wiskunde discipline inneemt binnen de Nederlandse wetenschap, met als doel een bijdrage aan een (kleine) verhoging van de onderwijs- en onderzoekscapaciteit. Deze ronde stond alleen open voor die wiskundige onderzoekers die waren uitgenodigd door één van de Wiskundeclusters om een voorstel in te dienen.

De volgende aanvragen voor PhD posities zijn gehonoreerd:

New polynomial methods and applications in combinatorics
Dr. D.C. Gijswijt, Technische Universiteit Delft (DIAMANT)

The structure of Hecke von Neumann algebras
Dr. M.P.T. Caspers, Technische Universiteit Delft (GQT)

Harmonic analysis on affine symmetric pairs and boundary correlation functions
Prof. dr. J.V. Stokman, Universiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (CQT)

p-adic heights and p-adic BSD for modular abelian varieties with split purely toric reduction
Dr. J.S. Müller, Rijksuniversiteit Groningen, Johann Bernoulli Institute for Mathematics and Computer Science (DIAMANT)

Trace methods for periodic ring spectra
Dr. S. Sagave, Radboud Universiteit Nijmegen, IMAPP (GQT)

Zeta functions of the Newton strata of Shimura varieties
Dr. A.L. Kret, Universiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (DIAMANT)

Infinite-dimensional affine and polynomial preserving processes
Dr. A. Khedher, Universiteit van Amsterdam, Korteweg-de Vries Institute for Mathematics (STAR)

Explosion and weighted distances in preferential attachment graphs
Dr. J. Komjáthy, Technische Universiteit Eindhoven, Department of Mathematics and Computer Science (STAR)

Meer informatie

Bron: NWO