Zes Europese projecten over biologische landbouwsystemen en voeding

Nederlands onderzoek goed vertegenwoordigd in ERA-net Core Organic

18 december 2017

Binnen het ERA-net Core Organic komen er zes nieuwe projecten met Nederlandse onderzoekers. Deze Europese toekenningen vallen binnen de afspraken van NWO met de topsector Agri&Food. NWO financiert het Nederlandse fundamentele onderzoeksgedeelte van deze projecten.

Core Organic COFUND is een landennetwerk voor afstemming van onderzoek in de Europese biologische sector. De landen hebben samen 12 internationale projecten geselecteerd, op basis van een expertbeoordeling. Voorstellen met Nederlandse projectpartners zijn positief beoordeeld door de experts en die hoge kwaliteit resulteerde in deelname van Nederlandse partners in de helft van de projecten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, NWO en de Europese Unie financieren de Nederlandse projectpartners. De meeste projecten kennen een combinatie van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek. De hieronder genoemde onderzoekers zijn aangesteld op het NWO-gedeelte van de Nederlandse financiering.

Sureveg gaat strokenteelt optimaliseren in de intensieve groententeelt. 
Nederlandse projectleider: dr. W.A.H. Rossing, WUR

GrazyDaisy is een onderzoek naar duurzame melkveehouderijsystemen met aandacht voor koe-kalf contact, verbetering van diergezondheid en vermindering van antibiotica. 
Projectleider: dr. E.A.M. Bokkers, WUR

FreeBirds ontwikkelt managementstrategieën om benutting van de uitloop te verbeteren met aandacht voor de piekbelasting en diergezondheid. 
Projectleider: dr. T.B. Rodenburg, WUR

ProOrg gaat over verwerking van biologische producten. Het project wil een Code of Practice (CoP) ontwikkelen voor verwerkers van biologisch voedsel. De CoP moet de ondernemers ondersteunen bij  zorgvuldige verwerking van biologische grondstoffen tot producten van hoge kwaliteit met lage milieudruk. 
Projectleider: dr. R. Verkerk, WUR

GreenResilient: dit project wil aantonen dat een agro-ecologische benadering in de glastuinbouw mogelijk is in verschillende gebieden in Europa. 
Projectleider: dr. A.R.M. Janssen, UvA

Power gaat over nieuwe stalsystemen voor de varkenshouderij passend in de biologische landbouw. Steekwoorden zijn vermindering van emissie en van biggensterfte en verbetering van de darmgezondheid na spenen. 
Projectleider: dr. H.A.M. Spoolder, WUR

Bron: Bionext 

Bron: NWO