Workshop sluit voorbereiding NICO expeditie af

16 november 2017

Het vaarprogramma voor de NICO-expeditie 2017-2018 is rond. Tijdens de laatste NICO-workshop op 14 november zijn alle hoofdonderzoekers van de deelexpedities overeengekomen met het vaarprogramma. Op 11 december vertrekt het NIOZ onderzoeksschip Pelagia richting Atlantische Oceaan en Cariben voor de expeditie van ruim een half jaar.

Hoe krijgt Nederland beterinzicht in, en misschien wel grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan het veranderen zijn? Nederland heeft immers grote maatschappelijke en economische belangen bij gezonde en veerkrachtige oceanen. Met de multidisciplinaire vaartocht NICO, Netherlands Initiative Changing Oceans, gaan wetenschappers nieuwe kennis ontwikkelen. 

PelagiaPelagia

Onderzoekers hebben 42 projectvoorstellen ingediend. In twee workshops zijn deze voorstellen zodanig ingepast dat uiteindelijk bijna 40 voorstellen uitgevoerd kunnen gaan worden. Bij de workshop van 14 november maakten de onderzoekers ook kennis met een aantal mediavertegenwoordigers. 
Op 11 december zal de RV Pelagia vertrekken vanaf Texel. Bijna 100 wetenschappers gaan zeven maanden lang 186 wetenschapsdagen op zee doorbrengen. Ze bezoeken onder meer de Noordzee, Atlantische Oceaan, Caraïbische Zee, Golf van Mexico en Golf van Biskaje.

VaarrouteVaarroute

Onderzoek

De NICO vaartocht met de Pelagia wil kennis ontwikkelen over de oceanen en het leven daarin. We weten steeds veel te weinig daarvan, over grote en kleine dieren tot het zeewater zelf, van grote stromingen tot op de samenstelling op microniveau van het zeewater zelf. Over de diepzee weten we nog minder. Toch bestaat er een nauwe en vaak onbekende samenhang tussen die factoren. We weten wel dat de oceanen snel aan het veranderen zijn. De veranderingen zijn mede een gevolg van menselijk handelen en zijn waar te nemen op macro niveau, zoals de wederzijdse invloed op het klimaat, tot op kleinere schaal: de rijke biodiversiteit in zee wordt bedreigd, met als meest bekende voorbeeld het koraal. Ook Nederland heeft koraal, in de Cariben, en dat schept verplichtingen. Landbouw en bevolkingsdruk vormen bedreigingen voor het leven in zee. De directe gevolgen van bijvoorbeeld de visserij zijn groot. Toegenomen kennis door onderzoek, dat deels met nieuwe technieken plaats vindt, kan zorgen voor een duurzamere omgang met de oceanen.  

Oceanennotitie
Met NICO geeft NWO ook invulling aan kennisvragen uit de zogenoemde Oceanennotitie. In de in april 2017 door de Rijksministerraad gepresenteerde 'Oceanennotitie' benadrukken de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Economische en van Buitenlandse Zaken het Nederlandse belang van een gezonde en veerkrachtige oceaan. Daarvoor is kennis nodig over bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen, zeespiegelstijging, ecologie en vervuiling. De gevolgen van directe en indirecte menselijke invloeden op de oceanen zoals verzuring, opwarming en vervuiling staan centraal bij deze expeditie, maar er is nadrukkelijk ook ruimte voor een breed scala aan onderzoeksvragen vanuit verschillende disciplines.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen NWO-Institutenorganisatie

Programma

Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018) Nationale instituten (2015-2018) De Blauwe route: water als weg naar innovatieve en duurzame groei