Vooraankondiging Europese call biodiversiteit en ecosysteemdiensten

1 september 2017

NWO financiert mee aan de Europese call BiodivScen over scenario’s voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Deze call gaat naar verwachting op 2 oktober 2017 open voor indiening.

Deze call is een gezamenlijke activiteit van het Belmont Forum en het ERA-net Biodiversa. De call moet betere beleidsbeslissingen mogelijk maken door de ontwikkeling van scenario’s van veranderingen in biodiversiteit en de bijbehorende ecosysteemdiensten. Het beschikbare NWO budget voor deze call bedraagt 800.000 euro. Er is ruimte voor postdoc projecten van twee ton voor de duur van 2,5 jaar. Onderzoekers moeten consortia vormen uit minimaal drie landen.

Er is weinig tijd tussen de publicatie van de call en de deadline voor indienen van vooraanmeldingen. Houd bij belangstelling de website van Biodiversa of Belmont Forum daarom goed in de gaten.

Meer informatie over deze call bij Martijn Los, m.los@nwo.nl telefoon +31 (0)70 344 05 08.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Onderzoeksprogramma biodiversiteit werkt ERA-net BiodivERsA

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Internationaal samenwerken (2015-2018)