Vier promotieplekken toegekend in tuinbouw

6 november 2017

In de vijfde financieringsronde van het programma Graduate School Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gaan vier nieuwe aio’s aan de slag. Binnen dit programma kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek indienen. Het programma valt binnen de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

De vier onderzoeken gaan over resistentie van tomaten tegen een specifieke bacterie, oranje petunia’s, zwavelregulatie in C4 planten en richtlijnen voor het duurzaam oogsten van biomassa uit productiebos.

De beoordelingscommissie heeft 17 aanvragen beoordeeld, met vier toekenningen bedraagt het honoreringspercentage 23,5 procent.

The other side of resistance: loss-of-function of susceptibility genes in tomato for resistance against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Dr. Y. Bai, aio Eleni Koseoglou WUR
Can susceptibility be turned into resistance?
Plant resistance is genetically controlled, mostly by dominant resistance (R) genes. However, no tomato R genes conferring complete resistance against the most important bacterial disease caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) have been found. A new strategy, which involves the impairment of plant susceptibility (S) genes, is becoming the trend in resistance breeding. Unfortunately, little is known about these genes for the bacterium Cmm. Therefore, this study aims at identifying and understanding the role of tomato S genes in resistance against Cmm. With better characterized S genes, breeders can use their mutant alleles to develop resistant tomato cultivars.

Oranje Boven (Orange on top): is there mutual exclusion between anthocyanins and carotenoids in petunia flowers?
Dr. J.C. Verdonk, aio Sara Abdou WUR
Veel consumenten zijn gesteld op oranje bloemkleur. Helaas ontbreekt een mooie oranje kleur bij een aantal siergewassen, zoals petunia. In 2017 kwam aan het licht dat alle oranje petunia’s op de markt GMO’s zijn. In petunia komen anthocyanen (voornamelijk paars en roze pigmenten) meer voor dan carotenoïden (geel en oranje), zonder overlap. Dit kan wijzen op een mechanisme dat overlap blokkeert. Dit project onderzoekt wat de accumulatie van carotenoïden in petunia tegengaat. Met deze kennis kunnen echt oranje petunia’s worden gekweekt of je kunt het toepassen in andere siergewassen.

Regulation of sulfur metabolism in C4 plants
Prof. dr. J.T.M. Elzenga, aio Ties Ausma RUG
Regulatie van de zwavelverwerking in C4 planten
Zwavel is voor planten een essentiële voedingsstof. Daarom is het belangrijk te weten hoe de zwavelopname in planten wordt gereguleerd en, aangezien de zwavelbeschikbaarheid in veel landbouwgebieden suboptimaal is, hoe zwavelopname optimaal is. Waarschijnlijk worden in de toekomst steeds meer C4 planten, zoals mais, ingezet in de landbouw. C4 planten zijn fundamenteel verschillend van C3 planten maar de meeste kennis over zwavelregulatie is van C3 planten. Dit project gaat zwavelregulatie bestuderen in C4 planten en deze vergelijken met C3 planten binnen een evolutionaire gradiënt.

Ecological boundaries for sustainable biomass harvest in production forests
Dr. ir. F.J. Sterck, aio Marleen Vos WUR
Ecologische draagkracht voor duurzame oogst van biomassa in productiebossen
De ecologische draagkracht van productiebossen komt in de toekomst onder druk door een toenemende vraag naar biomassa. Verhoging van biomassa-oogst kan leiden tot nutriënten uitputting en afname in productiviteit en weerbaarheid van productiebossen. De impact van het oogsten van biomassa op het nutriëntenbudget en de productie en weerbaarheid van bossen is momenteel ongewis vanwege onvoldoende onderbouwde oogstrichtlijnen. Deze studie gaat met een experiment  wetenschappelijke richtlijnen ontwikkelen middels een beslissingsondersteunend model voor het duurzaam oogsten van biomassa uit productiebos.

Bron: NWO