Twee projecten over duurzame watertechnologie samen met Wetsus

6 november 2017

Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen heeft twee projecten goedgekeurd in de call Sustainable Water Technology. NWO en Wetsus, het onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden, financieren voor een even groot gedeelte deze call.

In 2015 ondertekenden NWO en Wetsus een overeenkomst over samenwerking. Deze call valt binnen de NWO-bijdrage aan de Topsector Water. Er waren vier aanvragen. NWO draagt ruim een half miljoen euro bij aan deze twee projecten. De projecten gaan over membranen voor schoon drinkwater en zeewater ontdoen van CO2.

Freestanding membranes with ordered, self aligned pores for valorization of aqueous streams and ion separations

Prof.dr. ir. D.C. Nijmeijer, TUE
Membranen met uniforme poriën voor de productie van drinkwater en de verwijdering van zouten uit processtromen
Wereldwijd hebben vier miljard mensen minimaal een maand per jaar geen schoon water. Tegelijkertijd zijn er veel industriële stromen die grote hoeveelheden waardevolle componenten bevatten maar door hun hoge zoutconcentratie geen economische waarde hebben. Dit onderzoek ontwikkelt membranen met uniforme poriën die efficiënter drinkwater uit zeewater helpen produceren; de membranen kunnen ook  selectief zouten verwijderen uit industriële processtromen. Het proces is toepasbaar op grote schaal. De eigenschappen van de membranen kunnen eenvoudig aangepast worden aan de specifieke scheiding. Door hun brede toepasbaarheid verhogen deze membranen de drinkwaterproductie en zijn ze essentieel voor de valorisatie van afvalstromen.

Synergistic CO2 capture and scaling prevention for desalination

Dr. ir. D.A. Vermaas, TUD
Zeewater ontdoen van CO2 zonder gebruik van chemicaliën
Zeewater bevat veel opgelost CO2, zelfs in hogere concentraties dan uitlaatgassen. Zeewater van CO2  zuiveren en de CO2 gebruiken als CaCO3 (kalk) heeft twee grote voordelen: 1) ontkalkt zeewater kan beter worden gebruikt om drinkwater van te maken. 2) de CO2-toename in de atmosfeer wordt tegengegaan, omdat CO2 in de atmosfeer uitwisselt met die in de oceanen. Dit onderzoek kijkt naar een nieuwe methode om zeewater te ontkalken, zonder chemische toevoegingen maar door gebruik van bipolaire membranen. Zo kan op grote schaal schoon drinkwater duurzamer worden gemaakt en wordt bovendien het broeikaseffect geremd.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Duurzame watertechnologie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Water en klimaat (2011-2014)