Twee nieuwe projecten over bioraffinage in ERA-net Surplus

27 december 2017

Twee nieuwe Europese onderzoeksprojecten gaan de duurzame verwerking van restproducten uit de landbouw verbeteren. De projecten vallen binnen het ERA-net SURPLUS (Sustainable and resilient agriculture for food and non-food systems), een onderdeel van de internationale NWO-activiteiten ten behoeve van de topsector Agri&Food.

Naast NWO verstrekte ook het Ministerie van Economische Zaken financiële middelen voor de deelname aan de call van het ERA-net Surplus. De beoordelingscommissie heeft 21 aanvragen gerangschikt, waarvan zes met Nederlandse inbreng. Het totale budget voor de twee Nederlandse projecten is ruim 4 ton. NWO financiert hiermee alleen het Nederlandse gedeelte van de twee internationale onderzoeksprojecten.

CichOpt: Optimal use and valorization of biomass streams from Cichorium
Dr. M.J. Beekwilder, WUR 
Restproducten van de plantenfamilie cichorei (bijvoorbeeld witlof en andijvie) worden nu nog weinig gebruikt. Dit project wil de bioraffinage van de restproducten verbeteren zodat de biomassa kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, in onder meer voeding en cosmetica en de verwerking van de wortel tot de voedingsvezel inuline.

SUPERVALUE: het superkritisch water vergassingsproces
Prof.dr.ir. W. de Jong, TUD
Reststromen uit de landbouw en voedingsindustrie bevatten vaak voor meer dan de helft water en andere nuttige reststoffen. Voor de conversie van natte biomassa tot een bruikbaar restproduct bestaat de veelbelovende technologie van vergassing van biomassa in superkritisch water (SCWG systeem). Dit project onderzoekt de mogelijkheid om biobrandstoffen te produceren in de vorm van gas, vloeistof en vaste stof waaruit de elementen fosfor, stikstof en magnesium kunnen worden gehaald.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018) Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)