Twee KIEM-subsidies voor consortia van academische onderzoekers en MKB

30 oktober 2017

Prof. Roland Brock (Radboud UMC) en dr. Cristianne Rijcken (Cristal Therapeutics) gaan samen onderzoek doen naar het gebruik van nanodeeltjes om beter kanker te kunnen bestrijden. Prof. Joost Reek (UvA) werkt samen met Max Beaumont (Skytree) om op innovatieve wijze CO2 te kunnen omzetten in brandstof met behulp van een katalysator. In KIEM projecten werken de onderzoekers en een MKB-bedrijf een aantal maanden lang samen en delen de opgedane kennis.

Nanodeeltjes voor gerichte medicijnafgifte in tumoren
Prof. dr. R. Brock (Radboud UMC) en dr. C. Rijcken (Cristal Therapeutics)
Kleine stukjes erfelijk materiaal, zogenoemde antisense oligonucleotiden, zijn veelbelovend voor de gerichte behandeling van uiteenlopende ziekteprocessen met weinig bijwerkingen, waaronder ook nieuwe kanker therapieën. De grootste uitdaging is echter om dit erfelijk materiaal binnenin de cel terecht te laten komen om aldaar hun werking te doen. Cristal Therapeutics en het Radboud UMC bundelen hun krachten om therapeutische oligonucleotiden gericht te kunnen afgeven in kankercellen met behulp van nanodeeltjes, om daarmee de therapeutische werkzaamheid te verbeteren.

Van koolstofdioxide uit lucht direct naar brandstof
Prof. dr. J.N.H. Reek (UvA) and  M. Beaumont, MPhys (Skytree)
Het broeikasgas koolstofdioxide kan uit de lucht geabsorbeerd worden op een speciaal hiervoor door Skytree ontwikkeld sorptiemateriaal. Normaliter wordt het geabsorbeerde koolstofdioxide door verhitting van het sorptiemateriaal gescheiden zodat het in andere processen gebruikt kan worden. Dit kost energie en beschadigt het sorptiemateriaal. Om deze negatieve effecten te voorkomen wordt in dit onderzoek een katalysator ontwikkeld aan de Universiteit van Amsterdam die het geabsorbeerde koolstofdioxide direct op het sorptiemateriaal kan omzetten tot brandstof in de vorm van methanol.

Over KIEM
KIEM staat voor ‘Kennis – Innovatie Mapping’ en is één van de vier publiek-private samenwerkingsvormen van het Innovatiefonds Chemie, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO.

KIEM is een subsidie voor samenwerkingsprojecten van een midden- of kleinbedrijf met één of meer kennisinstellingen en voor initiatieven van chemische start-ups.

Lees meer informatie over het Innovatiefonds Chemie.

Bron: NWO