TOP/ECHO 2017: 2,3 miljoen euro voor excellent chemisch onderzoek

19 december 2017

NWO verdeelt ruim 2,3 miljoen euro onder excellente chemici met de toekenning van twee TOP- en drie ECHO-subsidies. De financiering is toegekend aan projecten over cel replicatie op enkel-molecuul niveau, transcriptie-gekoppelde DNA-reparatie, synthese van bijzondere peptide-ketens, moleculaire signalering van DNA schade , en ultradunne elektrolyten voor veiliger batterijen.

Een TOP-subsidie bedraagt 780 duizend euro en is bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. De ECHO-subsidies van 260 duizend euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst.

De TOP-subsidies zijn toegekend aan Nynke Dekker (TUD) en Wim Vermeulen (Erasmus MC), de ECHO-subsidies aan André ten Elshof (UT), Jan van Maarseveen (UvA), en Titia Sixma (NKI).

Bekijk hier de samenvattingen van de vijf recent toegekende TOP- en ECHO-subsidies.

In de TOP/ECHO-call 2017  zijn in totaal 81 ECHO-aanvragen en 19 TOP-aanvragen ingediend, voordat de call gesloten moest worden wegens uitputting van het budget. In de eerste beoordelingsronde werden 16 ECHO- en 4 TOP-aanvragen beoordeeld.  In deze tweede beoordelingsronde werden 18 ECHO- en 5 TOP-aanvragen beoordeeld. In de derde en vierde beoordelingsrondes worden in totaal nog 47 ECHO- en 10 TOP-aanvragen beoordeeld.

TOP/ECHO-call 2018

TOP- en ECHO-aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 mei 2018, 14.00 uur CEST. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Naar verwachting zullen er vóór 1 mei meerdere behandelrondes worden opgestart. Voor 2018 bedraagt het totaal beschikbare budget voor de toekenning van TOP- en ECHO-subsidies circa 7,1 miljoen euro.

Domeinbrede vrije competitie voor de exacte en natuurwetenschappen op komst

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Binnen de vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten.

Bron: NWO