TA-subsidies voor het ontrafelen van complexe eiwitstructuren en het ontwikkelen van biobased speelgoed

29 augustus 2017

Albert Heck (UU) en Gert-Jan Gruter (UvA) ontvangen TA-subsidies uit het Innovatiefonds Chemie. Het betreft grote samenwerkingsprojecten van universitaire onderzoeksgroepen en bedrijven, met een totale waarde van ruim 3 miljoen euro. De private bijdrage bedraagt ongeveer 0,9 miljoen euro. In een TA-project werken ten minste twee kennisinstellingen en twee bedrijven samen aan chemisch onderzoek.

Meer over de twee toegekende projecten:

Eiwitten, met alles er op en er aan
Albert Heck (UU) i.s.m. Manfred Wuhrer (LUMC), Maurien Olsthoorn (DSM), Dietmar Reusch (Roche Diagnostics GmbH) en André Groeneveld (FrieslandCampina)
Eiwitten spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie (enzymen) en in de gezondheidszorg (antilichamen). Deze grote moleculen hebben zeer ingewikkelde structuren, mede doordat er allerlei chemische groepen aan de eiwitten vast kunnen zitten. In dit project worden de complexe structuren ontrafeld met behulp van nieuwe analytische methoden om inzicht te krijgen welke chemische groepen belangrijk zijn voor de functie van de eiwitten.
 

Nieuwe materialen voor een circulaire economie
Gert-Jan Gruter (UvA) i.s.m. Bas Haring (UL), Nelleke van der Puil (LEGO) en Bing Wang (Avantium)
Het doel van het project is om nieuwe biobased polyesters uit commercieel beschikbare bouwstenen te identificeren voor grootschalige toepassingen zoals bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen, maar ook hoogwaardige toepassingen zoals LEGO speelgoed. Om deze materialen grootschalig in de markt te krijgen, zullen deze polymeren moeten concurreren met fossiele alternatieven op basis van prijs en kwaliteit. Daarnaast zal er in het project gekeken worden naar afbreekbaarheid van de materialen omdat een grote hoeveelheid hiervan in de natuur terecht komt. De industriële partners Avantium en LEGO willen de nieuwe materialen zo snel mogelijk richting toepassing brengen. Door consumentengedrag te onderzoeken en communicatiemiddelen te ontwikkelen kunnen de uiteindelijke consumenten worden gemobiliseerd waardoor een marktvraag naar meer duurzame producten ontstaat en de transitie naar CO2-neutrale materialen versneld kan worden.

Over TA

TA is één van de publiek-private samenwerkingsvormen uit het Innovatiefonds Chemie, gefinancierd vanuit het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Een TA is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen minstens twee bedrijven en minstens twee kennisinstellingen. Het bedrijfsleven financiert eenderde en NWO tweederde van de TA's. . De projectgrootte varieert tussen de €750.000 en de €1.500.000. Voor meer informatie over Innovatiefonds Chemie, ga naar: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/innovatiefonds+chemie

Bron: NWO