Raad voor Natuur- en Scheikunde lanceert eigen website www.raadns.nl

11 mei 2017

De Raad voor de Natuur- en Scheikunde is in juni 2016 opgericht. Robbert Dijkgraaf is voorzitter. De Raad streeft naar een integraal nationaal plan voor versterking van de natuur- en scheikunde. Sinds april heeft de Raad voor Natuur- en Scheikunde een eigen website.

Sinds april heeft de Raad voor Natuur- en Scheikunde (RNS) een website waarop onder meer alle eerder verschenen documenten te vinden zijn, zoals het manifest 'Koester het fundament' dat in februari verscheen. De Raad bepleit daarin de versterking van de bètadisciplines. In dit manifest bouwt de Raad voort op de aanbevelingen van de Commissie Breimer in het rapport 'Koersvast'.

De Raad voor Natuur- en Scheikunde staat onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf en is in 2016 op aanraden van minister Bussemaker opgericht door Jasper Knoester, Ben Feringa en Niek Lopes Cardozo, respectievelijk voorzitter van het Bètadecanenoverleg, het voormalig gebied Chemische Wetenschappen van NWO en oud-Stichting FOM.

Meer informatie

Meer informatie over de Raad voor de Natuur- en Scheikunde: Hendrik van Vuren, secretaris, (030) 600 12 25.

Bron: NWO