Origins Center van start

31 augustus 2017

Het Origins Center gaat officieel van start met een openingssymposium. Dit virtuele platform komt voort uit de Nationale Wetenschapsagenda. Het centrum gaat onderzoeken wat de oorsprong is van het leven op aarde en in het heelal.

Origins Center symposiumAfbeelding: Origins Center symposium

Het Origins Center heet voluit 'Center for the study of origins and evolution of life, planets and the universe'. Het platform coördineert en faciliteert binnen het Nederlandse onderzoeksbestel het onderzoek naar de oorsprong van het leven.

NWA

De oorsprong van het Origins Center ligt in de Nationale Wetenschapsagenda. De Nederlandse bevolking stelde in 2015 ruim 12.000 vragen aan de wetenschap. De bundeling van deze vragen in uiteindelijk acht routes moet leiden tot extra investeringen in onderzoek en innovatie. NWO heeft in juli 2017 een startimpuls toegekend van ieder 2,5 miljoen euro voor de acht NWA routes – waaronder de route De oorsprong van het leven, op aarde en in het heelal. Daarin zijn de talloze vragen gebundeld die gingen over de oorsprong van leven en alles wat wij kennen.

v.l.n.r. Louise Vet, Ben Feringa, Rens Waters.  Copyright: Elmer SpaargarenAfbeelding: v.l.n.r. Louise Vet, Ben Feringa, Rens Waters. Copyright: Elmer Spaargaren

Origins Center

Het overkoepelende thema van het centrum is de zoektocht naar de oorsprong van het leven. De onderzoekers komen uit de aard- en planeetwetenschappen, astronomie, moleculaire- en evolutiebiologie, informatica, fysica, chemie en wiskunde. Samen gaan ze onderzoek doen naar het ontstaan, het functioneren en de toekomst van leven in een veranderende omgeving, van moleculaire tot planetaire schaal.
Het centrum start vijf driejarige projecten. Zij willen naar vijf doorbraken in kennis toewerken: de  reconstructie van het ontstaan van de aarde en van het leven; voorspelling van de evolutie van leven; het leven van molecuul tot biosfeer bouwen en sturen; buitenaards leven vinden en tenslotte grote schalen in tijd en ruimte overbruggen. Omdat aan de basis van het Origins Center de duizenden publieksvragen van de NWA staan, komt er ook een groot outreach programma, met onder meer een zaal in het vernieuwde Naturalis over de oorsprong van het leven.

In totaal werken 17 Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen samen in het Origins Center.  Boegbeelden van het project zijn Louise Vet (NIOO), Rens Waters (SRON) en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Het openingssymposium vindt plaats op 31 augustus en 1 september in Groningen; de Rijksuniversiteit Groningen is namelijk penvoerder van het Origins Center. Meer info op www.origins-center.nl.

Bron: NWO