NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 voor VU-onderzoekers Erwin Peterman en Gijs Wuite

18 december 2017

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs 2017 gaat naar prof.dr.ir. Erwin Peterman en prof. dr. ir. Gijs Wuite, beiden toponderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij ontvangen de prijs, in gelijke mate en in samenhang, voor “hun individuele inzet en succesvolle samenwerking voor de valorisatie van de fundamentele kennis en kunde die voortvloeit uit hun onderzoek in het veld van single-molecule biophysics”. De prijsuitreiking is op 23 januari 2018 tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Beide onderzoekers zijn succesvol geweest in het opzetten van een excellente onderzoeksgroep met eigen expertise, zo geeft de jury onder leiding van prof. dr. Henri Werij (TU Delft) aan. Met het samenbrengen van hun expertises in optical tweezers en single-molecule fluorescence microscopy hebben ze een belangrijke stap gezet. Ze hebben nieuwe instrumenten kunnen creëren voor baanbrekend onderzoek naar biologische systemen en voor toepassingen in DNA-onderzoek. Hun samenwerking blijft ook vernieuwend. Recentelijk hebben ze een geheel andere technologie in het veld uitgevonden: Acoustic Force Spectroscopy, met sterke toepassingsmogelijkheden in de biomedische diagnostiek.

Om hun vindingen effectief in andere labs aan het werk te krijgen realiseerden ze dat het nodig was dat er commerciële versies beschikbaar kwamen. Dit heeft geleid tot het starten van het bedrijf Lumicks, dat met veel succes aan het groeien is en zelfs na drie jaar al winstgevend is en meer dan 20 mensen in dienst heeft in hightechbanen.

Peterman en Wuite zijn een schoolvoorbeeld van hoe het kan: twee onderzoekers die hun eigen specialistische excellentie combineren, en daaruit zowel succesvolle wetenschap creëren als valorisatie van hun fundamentele kennis. Ze dragen hun ervaring op dit gebied actief uit naar studenten en collega's, en zelfs hun concurrenten. Daarnaast heeft hun inzet en ervaring ook nog een invloed gehad in hoe IXA, de tech-trans office van hun universiteit, naar valorisatie kijkt.

 

Links Erwin Peterman, rechts Gijs Wuite. Fotograaf: Anne Reitsma FotografieAfbeelding: links Erwin Peterman, rechts Gijs Wuite. Fotograaf: Anne Reitsma Fotografie

De NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs

Het doel van de NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs is de kennisbenutting van fysisch onderzoek te stimuleren. NWO reikt de prijs van 250.000 euro uit aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de maatschappij te maken. Hiervan is 235.000 euro bestemd voor een nieuw, door de winnaars vast te stellen onderzoek met een duur van twee tot vier jaar. De overige 15.000 euro is door de winnaars geheel vrij te besteden. 

Contactinformatie

Jeroen van Houwelingen
(NWO Natuurkunde Valorisatie Prijs)
tel: (030) 600 12 44

Bron: NWO