Nieuw NWO krijgt vorm in adviesstructuur ENW

18 december 2017

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft zeven disciplinaire adviescommissies ingesteld om een effectieve samenwerking tussen bestuur, bureau en 'het veld' te faciliteren. De disciplinaire adviescommissies, 'tafels' genoemd, bestaan uit onderzoekers. Met de tafels is het onderzoeksveld georganiseerd om het ENW-bestuur te adviseren in het nieuwe NWO.

Het ENW-bureau zorgt voor ondersteuning en onderlinge afstemming tussen de tafels, en waar nodig voor de verbinding met de andere NWO-domeinen.

Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter van het bestuur, reageert verheugd: "De tafels vormen de basis voor interdisciplinaire kruisbestuiving, een belangrijk kenmerk van het nieuwe NWO, dat we hiermee bevorderen. We zijn blij met deze 'zelforganisatie' van het brede ENW-veld. De tafels vormen ook de verbinding  tussen het bestuur en de bestaande werkgemeenschapscommissies en studiegroepen. De leden hiervan zijn nu ook in gesprek om met alle ervaringen die er zijn, deze gremia zo te organiseren dat de aansluiting met het veld en de tafels optimaal is. Dat zal de komende periode een dynamisch proces zijn."  

Aan tafel

De voorzitters van de tafels zijn door het bestuur gevraagd, en zij hebben samen degenen die per discipline aan tafel komen te zitten gevraagd. Gestreefd is naar zowel diversiteit als een afspiegeling van het veld aan de tafels. Er zijn nog enkele vacatures voor specifieke expertises. Onderzoekers die interesse hebben in een plek aan tafel, of meer willen weten, kunnen contact opnemen met de voorzitters of een van de andere collega's aan tafel.

De 'tafelschikking' is voor zover nu bekend te raadplegen en zal regelmatig worden bijgewerkt .

De nieuwe adviesstructuur

Sinds dit jaar kent NWO een nieuwe organisatiestructuur met domeinen en een institutenorganisatie. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is sinds januari 2017 in functie. Het bestuur is relatief klein - zes personen, inclusief de voorzitter - en het domein is groot en divers. Om zijn rol als wetenschapsfinancier, coördinator en makelaar voor het onderzoek in het NWO-domein ENW goed te kunnen vervullen, ziet het ENW-bestuur zich graag ondersteund door disciplinaire adviescommissies, tafels geheten, voor de zeven disciplines van het NWO-domein ENW. Deze tafels zullen onder meer adviseren over strategie, onderzoeksprogramma's en de versterking van het onderzoeksveld, en het bestuur voeden met signalen uit de achterban. In de bijlage leest u meer over de rollen en taken van de tafels.

De werkconferentie

Het bestuur heeft zich in een werkconferentie op 23 oktober met de voorzitters en een aantal beoogde leden van de adviescommissies gebogen over de rol en taken van de tafels. De voorzitters pitchten kort hoe hun achterban nu georganiseerd is en wat zij van de dag verwachten. Terugkerende onderwerpen waren de breedte van het veld, de behoefte aan samenwerking binnen en over de domeinen heen, en de vraag naar wat de voorziene rol is van de diverse bestaande adviesorganen. De opbrengst van de dag is meegenomen in de discussie over rol en taken en is input voor de verdere ontwikkeling van de tafels komend jaar.

 


Bron: NWO