Start GeoERA Stage 2 Joint Call

23 oktober 2017

Op dinsdag en woensdag 17 en 18 oktober woonden 70 afgevaardigden van de GeoERA partners de Launch Event voor de GeoERA Stage 2 Joint Call bij. In totaal is er 31,3 miljoen euro beschikbaar voor de financiering van onderzoek. De samenwerkende partners dragen zelf 21.3 miljoen euro bij, de Europese Commissie de overige 10 miljoen euro. NWO coördineert als subcontractor het review- en beoordelingsproces.

De partners van GeoERA bestaan uit 48 nationale en regionale geologische diensten uit 33 Europese landen die hun krachten hebben gebundeld in het Europese Horizon 2020 project ERA-NET COFUND. De doelstelling  van deze samenwerking is de oprichting van het Europese Geological Surveys onderzoeksgebied om geologische diensten te leveren voor Europa (GeoERA). Saskia Matheussen (teamleider Aardwetenschappen & Astronomie bij NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen) en Tirza van Daalen (Directeur Geologische Dienst TNO) hebben de bijeenkomst geopend.

Doel

De gelanceerde Joint Call zal transnationale Europese onderzoeksprojecten financieren die als doel hebben:

1) een geïntegreerde en efficiënte management van de ondergrond,

2) een verantwoorde en publiek-acceptabele exploitatie van deze ondergrond.

Rolverdeling

De call is bestemd voor de GeoERA partners. TNO is trekker, leider en coördinator en NWO is als subcontractor betrokken om het review- en beoordelingsproces te coördineren. Hayfaa Abdul Aziz (h.abdulaziz@nwo.nl) doet bij NWO de uitvoering van het programma. 

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018) Internationaal samenwerken (2015-2018)

Contact

Dr. Hayfaa Abdul Aziz Dr. Hayfaa Abdul Aziz +31 (0)70 3494087 h.abdulaziz@nwo.nl