Kandidaten gezocht voor NWO Vening Meinesz prijs voor aardwetenschappen

4 oktober 2017

Het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen zoekt kandidaten voor de Vening Meinesz prijs. Deze is bestemd voor aardwetenschappers die korter dan zes jaar geleden (2012 of later) gepromoveerd zijn en als wetenschappelijk onderzoeker werkzaam zijn in Nederland.

De prijs is mogelijk dankzij een schenking van prof.dr.ir. Felix Vening Meinesz in 1962 aan NWO. De prijs bedraagt tienduizend euro en is bedoeld ter financiering van onderzoeksgerelateerde kosten. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het 14e Nederlandse Aardwetenschappelijke Congres (NAC 14), op donderdag 15 en vrijdag 16 maart 2018 in Veldhoven.

NWO reikt de Vening Meinesz prijs om de twee jaar uit. Sinds 1965 ging de prijs naar achtereenvolgens dr. R.D. Schuiling (1965), dr. J.D.A. Zijderveld (1968), dr. G.B. Engelen (1972), dr. J.A. Schouten (1972), dr.ir. N. van Breemen (1976), dr. A.M.H. Nolet (1983), dr. R.K. Snieder (1989), dr. F. Marin (1998), dr. W. Krijgsman (2000), dr. W. van Westrenen (2006), dr. G. van der Werf (2008), dr. A. Sluijs (2010), dr. J.W.H. Weijers (2012), mevr. dr. J.E. Vonk (2014) en dr. L.V. de Groot (2016).

NWO ontvangt ten behoeve van de beoordelingscommissie graag aanbevelingen voor geschikte kandidaten. De voordrachten moeten een curriculum vitae met publicatielijst bevatten, een motivering met betrekking tot de reden van voordracht, de reeds geleverde wetenschappelijke prestaties en de verwachtingen die de indiener van de kandidaat heeft.

De deadline voor aanmelding is dinsdag 2 januari 2018. Voor aanmeldingen en vragen kunt u terecht bij Bernard Westerop, b.westerop@nwo.nl, 070-344 0637, postadres: NWO Exacte en Natuurwetenschappen, t.a.v. Bernard Westerop, Postbus 93460, 2509 AL Den Haag.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Vening Meinesz prijs

Speerpunt

Talent

Contact

Dhr. drs. B.J.H. Westerop Dhr. drs. B.J.H. Westerop +31 (0)70 3440637 b.westerop@nwo.nl