Jetty van Ginkel wint NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs

12 december 2017

De Delftse promovendus Jetty van Ginkel krijgt de NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs 2017. Ze ontvangt de prijs voor het valorisatiehoofdstuk in haar proefschrift getiteld 'Peptide Fingerprinting Using Single-Molecule Fluorescence'. De prijsuitreiking is op 23 januari 2018 tijdens het jaarlijkse, landelijke natuurkundecongres Physics@Veldhoven.

Jetty van Ginkel promoveerde op 20 december 2016 bij prof. Cees Dekker en dr. Chirlmin Joo aan de Technische Universiteit Delft.

Succesvolle route van nieuwe techniek naar praktische toepassingen

Het onderzoek van Van Ginkel richtte zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor de herkenning van eiwitten op enkel molecuul niveau met fluorescentie. Bij dit onderzoek herkende Van Ginkel de potentiële impact op de medische sector en was ze de trekker van een patent-aanvraag. Ze nam een actieve rol in het verkennen van verschillende mogelijke business development strategieën en bij het zoeken van partners en financiering. Dit alles heeft ze in haar proefschrift verwerkt tot een buitengewoon helder geschreven valorisatiehoofdstuk. Hierin geeft zij duidelijk aan hoe de nieuwe techniek zich verhoudt tot bestaande alternatieven en welke route afgelegd moet worden om deze praktisch toepasbaar te maken. Van Ginkel realiseert zich dat de route nog lang is en staat stil bij de condities die het meest perspectief geven voor het succesvol doorlopen van de route en ook het marktpotentieel is duidelijk aangegeven.

De selectiecommissie oordeelde dat Van Ginkel een grondige en kritische analyse van de stand van de technologie geeft. Ze werkte een plan van aanpak uit dat zeer bruikbaar is als input voor het ontwikkelen van een businessplan.

Jetty at setup (Sander Foederer)Afbeelding: Jetty at setup (Sander Foederer)

Carrièrepad

Een daadwerkelijke transitie naar de markt bleek voor dit project nog te vroeg. Jetty van Ginkel richt zich daarom nu op het ondersteunen van andere wetenschappers in de stap naar de markt. Ze is na haar promotie gestart als Business Development Manager bij het Technology Transfer Office van het Erasmus Medical Centre. Hier scout en screent zij nieuwe vindingen, helpt zij met het beschermen van IP en voert zij contractonderhandelingen met geïnteresseerde marktpartijen of helpt zij met het starten van nieuwe bedrijven.

NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs

Om promovendi aan te moedigen een hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan valorisatieaspecten van hun onderzoek heeft NWO Natuurkunde negen jaar geleden de Valorisatiehoofdstuk Prijs van 5.000 euro ingesteld.

Contactinformatie

Jeroen van Houwelingen
(NWO Natuurkunde Valorisatiehoofdstuk Prijs), (030) 600 12 44

Bron: NWO