Gestandaardiseerde werkwijze voor Europese metingen broeikasgassen ICOS

5 december 2017

Het Europese netwerk van broeikasgas-meetstations ICOS heeft een belangrijke operationele stap genomen: de eerste acht meetstations hebben een certificaat gekregen dat een gestandaardiseerde werkwijze vaststelt. Dat maakt uitvoering van de afspraken van Parijs over klimaatverandering mogelijk.

Het Integrated Carbon Observations System ICOS is een infrastructuur van 140 meetstations in Europa. De eerste acht daarvan hebben nu een certificaat gekregen dat aantoont dat ze op een gestandaardiseerde manier werken. Voor de naleving van de afspraken van Parijs is het noodzakelijk dat landen precies kunnen meten hoeveel koolstof ze uitstoten. Metingen verrichten en data verwerken moeten daarvoor op een gestandaardiseerde manier gebeuren, om niet appels met peren te vergelijken. ICOS bundelt de gegevens om te bepalen hoe sterk Europa bijdraagtaan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. 

De meetstations stellen de concentraties van koolstof vast in de atmosfeer en de veranderingen in de flux (de koolstofkringloop tussen de verschillende natuurlijke opslagplaatsen) van deze gassen tussen atmosfeer, aarde en oceaan. ICOS gaat met andere woorden de netto in- en uitstroom van broeikasgassen meten. Het gaat niet alleen om de CO2 uitstoot door mensen, maar ook om de natuurlijke uitstoot van alle broeikasgassen; dus ook bijvoorbeeld de uitstoot van methaan uit mest.

De informatie over de koolstofflux is cruciaal voor beleidsmakers. Zij moeten volgens bijvoorbeeld de afspraken van Parijs maatregelen opstellen over de aanpassing aan klimaatverandering of het tegengaan ervan. Eind 2019 moeten alle meetstations (ook de drie Nederlandse meetpunten) op een gestandaardiseerde manier gaan werken. De criteria daarvoor beantwoorden aan de hoge eisen van de VN en van de Wereld Meteorologische Organisatie. OCW betaalt via NWO de Nederlandse ICOS-bijdrage van een half miljoen euro.

Eén van de 3 Nederlandse meetpunten, bij CabauwEén van de 3 Nederlandse meetpunten, bij Cabauw

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018) Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)