Domeinbrede vrije competitie voor de exacte en natuurwetenschappen op komst – huidige instrumenten sluiten op 1 mei 2018

6 november 2017

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Binnen de vrije competitie bestaan straks twee domeinbrede instrumenten voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek: één instrument voor kleinschalige projecten en investeringen en één voor grootschalige projecten. De huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van ENW sluiten op 1 mei 2018.

Het bestuur van het NWO-domein ENW zorgt voor een overgangsregeling en zet extra middelen in om deze overgang zo goed mogelijk te begeleiden en continuïteit te borgen. Deze verandering past bij de NWO-brede vereenvoudiging van het pakket aan financieringsinstrumenten, maar geldt alleen voor ENW. De tekst van de call for proposals en de aanvraagformulieren voor deze nieuwe financieringsinstrumenten komen in de loop van 2018 beschikbaar via de website van NWO. Honoreringen vinden plaats vanaf 2019.

Overgang van oude naar nieuwe financieringsinstrumenten

Voor de huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) bestaat een overgangsregeling. De calls voor het ALW Open Programma en de Natuurkunde Projectruimte blijven open voor doorlopend indienen tot en met 1 mei 2018. De call voor de CW TOP/ECHO heropent binnenkort en EW TOP1&2 is inmiddels alweer geopend  – beide voor doorlopend indienen tot en met 1 mei 2018. Ook open is de call Wetenschappelijke infrastructuur voor de astronomie, informatica en wiskunde (WI-AIW), voorheen bekend onder de naam Investeringen NWO Middelgroot Exacte Wetenschappen, met als deadline 30 januari 2018. En tenslotte vindt er in 2018 ook nog een ronde van de Natuurkunde Vrije Programma's plaats. De precieze deadline daarvan is nog niet bekend, maar de vooraanmelding sluit niet voor eind februari 2018. Voor alle hier genoemde 'oude' financieringsinstrumenten geldt dat honoreringen nog in 2018 plaatsvinden. De teksten van de call for propopals voor deze instrumenten zijn reeds - of komen zo spoedig mogelijk - beschikbaar via de website van NWO.

NWO gaat financieringsinstrumenten vereenvoudigen

NWO implementeert in de loop van 2018 een vereenvoudigd financieringsinstrumentarium in alle domeinen. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor de eerste calls die volgens dit nieuwe model zijn vormgegeven. De raad van bestuur van NWO beoogt hiermee meer eenduidigheid in de onderzoeksfinanciering en betere onderlinge aansluiting tussen de domeinen voor multidisciplinaire aanvragen. Deze aanpassingen vloeien voort uit de doelstellingen voor een vernieuwd NWO om meer over disciplinaire grenzen heen te werken. De nieuwe financieringsinstrumenten van NWO zullen vooralsnog vier categorieën omvatten: talent, open projectfinanciering, open programmafinanciering, strategische financiering. Elke categorie bevat een beperkt aantal financieringsinstrumenten (zoals bijvoorbeeld Veni, Vidi, Vici in de categorie talent) en is opgebouwd uit modulaire bouwstenen. In de komende maanden zullen NWO en ZonMw de details uitwerken. De domeinbesturen van SGW, TTW ENW en het bestuur van het toekomstige domein ZonMw bepalen per financieringsinstrument uit welke modules die bestaat en welk portfolio aan instrumenten zij openstellen voor hun domein, gelet op het karakter en de behoeften van het onderzoeksveld. De vereenvoudiging binnen ZonMw betreft alleen de programma’s die NWO financiert en hebben dus geen invloed op de meer thematische programma’s. Wijzigingen in lopende instrumenten kondigen NWO en ZonMw tenminste zes maanden voordat de wijziging in gaat aan via hun websites.

Meer weten?

Voor vragen en opmerkingen over de 'oude' financieringsinstrumenten kunt u terecht bij:

 

Voor vragen over de nieuwe instrumenten van de domeinbrede vrije competitie van ENW kunt u terecht bij:

 

Bron: NWO