Call MIT-regeling voor mkb-ers

20 april 2017

Innovatieve mkb-ers kunnen sinds 11 april 2017 weer subsidie aanvragen via de Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De MIT voorziet goed in de behoefte van het mkb om te kunnen innoveren, bleek uit een evaluatierapport.

Budget: ruim 55 miljoen

Het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken provincies stellen daarom vanaf 11 april 2017 via de MIT-regeling € 55,75 miljoen beschikbaar. De regeling is verdeeld in een aantal regionale programma’s en een landelijk vangnet met elk een eigen budget. De MIT kent verschillende nationale en regionale instrumenten, zoals adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Loketwijzer

Wilt u profiteren van de MIT-regeling? Begin op tijd met de voorbereiding van uw aanvraag en let op regionale verschillen. Via de loketwijzer MIT 2017 kunt u achterhalen in welke regio u de aanvraag moet indienen.

Wanneer kunt u aanvragen?

De MIT-regeling gaat op 11 april 2017 open voor de instrumenten adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt het 'first come, first serve'-principe niet: dit is een tender. Aanvragen hiervoor kunt u vanaf 3 juli indienen. De sluitingsdatum voor innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten is 30 juni 2017, de sluiting van de overige instrumenten is 7 september 2017.

Meer informatie

Raadpleeg de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor meer informatie, tips voor een succesvolle aanvraag en inspiratie, of lees meer over de evaluatie van de regeling op Rijksoverheid.nl. Heeft u vragen, zoekt u samenwerkingspartners, of wilt u uw innovatievraag of project voorleggen? Neem dan contact met RVO op.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Topsectordoorsnijdend thema