Drie vrouwelijke topwetenschappers krijgen aanstelling bij NWO-instituut

15 december 2017

NWO honoreert drie vrouwelijke wetenschappelijke talenten met een zogeheten WISE-beurs. Dr. Larissa Juschkin krijgt een aanstelling bij het onderzoekscentrum voor nanolithografie ARCNL, dr. Kristina Ganzinger bij het onderzoeksinstituut voor functionele, complexe materie AMOLF, en dr. Aurora Simionescu bij ruimteonderzoeksinstituut SRON. Met het programma WISE wil NWO het aantrekken en de doorstroom van vrouwelijke toponderzoekers bij haar eigen instituten te stimuleren.

NWO-programma WISE

NWO streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden om te excelleren. Voor het verbeteren van de genderbalans onder het eigen wetenschappelijk personeel heeft NWO eind 2015 besloten een tenure track-programma voor vrouwelijke onderzoekers bij de NWO-instituten in te stellen, Women In Science Excel (WISE). Dit programma omvat het aantrekken en het bevorderen van de doorstroom van vrouwelijk talent, door hen de mogelijkheid te bieden een eigen onderzoeksgroep te ontwikkelen, dan wel voort te zetten bij één van de NWO-instituten.

Het WISE-programma voorziet in 20 tenure track-posities in vijf rondes. Bij een tenure track krijgen onderzoekers de kans om binnen een bepaalde tijd te bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van een universiteit of onderzoeksinstituut. Vorig jaar honoreerde NWO voor het eerst – vier - onderzoekers met een WISE-beurs.

In de WISE-ronde van dit jaar ontving NWO 63 sollicitaties. Een breed en internationaal samengestelde beoordelingscommissie, voorgezeten door prof. dr. Vinod Subramaniam (VU), adviseerde om drie kandidaten een WISE-positie toe te kennen. Het bestuur van NWO heeft dit advies overgenomen en stelt de financiën beschikbaar zodat ARCNL, AMOLF en SRON de kandidaten kan aanstellen.

Dr. Ganzinger komt van het Max Planck instituut voor biochemie in Martinsried bij München. Bij AMOLF zal ze biofysische en systeembiologische technieken inzetten om de natuurkundige principes te bestuderen van complexe informatieoverdracht en -verwerking in het immuunsysteem.

Dr. Juschkin is momenteel universitair docent aan de Technische Universiteit RWTH Aachen en groepsleider bij het Forschungszentrum in het Duitse Jülich. Bij ARCNL zal ze onderzoek uitvoeren dat zal bijdragen aan nieuwe lithografische technieken die gebruikt worden bij de productie van computerchips. Ze houdt zich bezig met de productie van extreem ultraviolet licht, de introductie van holografische maskers en metingen die extreem gevoelig zijn voor atoomsoorten.

Dr. Simionescu is op dit moment verbonden aan de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA. Ze doet onderzoek naar de evolutie van het heelal. Bij SRON wil ze waarnemingen van röntgenstraling uit het heelal gebruiken om na te gaan hoe het heelal gas in sterren omzet en hoe deze sterren chemische elementen die noodzakelijk zijn voor het bestaan van leven, produceren en verspreiden.

Meer informatie


Bron: NWO

Contact

Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk Mw. drs. H.R. (Helga) Varwijk +31 (0)70 344 05 29 h.varwijk@nwo.nl

Contact

drs. Gaby van Caulil drs. Gaby van Caulil +31 (0)30 6001298 g.vancaulil@nwo.nl