De tikkende tijdbom van klimaatverandering en zeespiegelstijging

21 maart 2017

In december 2015 kwamen de politieke leiders van 195 landen die bij de klimaattop van de Verenigde Naties aanwezig waren overeen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering. Volgens wetenschappers van de European Marine Board moeten er juist al in de komende tien jaar ingrijpende maatregelen genomen worden.

Zo maakten de landen afspraken om de temperatuurstijging tegen het einde van de eeuw ‘onder de twee graden boven pre-industrieel niveau’ te houden (m.a.w. voor 1750 en de opkomst van de industriële revolutie).

Wetenschappers van de European Marine Board (EMB) vrezen echter dat het termijn tot het eind van de eeuw te lang is. Ingrijpende maatregelen moeten al in de komende tien jaar genomen worden. Niet alleen vanuit klimatologisch perspectief, maar ook vanuit een financieel perspectief. Uiteindelijk zou het financieel gezien veel efficiënter kunnen blijken om snel te reageren!

Lees in het EMB Science Commentary waarom deze wetenschappers pleiten om binnen tien jaar al in te grijpen. Als EMB-lid ondersteunt NWO dit bericht.

Bron: NWO