Gouden KIEM-competitie 2017

28 juni 2017

In de Topsector Chemie bruist het van nieuwe bedrijven die resultaten van wetenschappelijk onderzoek omzetten in commerciële producten en diensten. Deze jonge ondernemingen vormen een vitale schakel tussen het valoriseren van wetenschappelijke kennis en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, voedsel, energie, transport en hulpbronnen, grondstoffen en milieu. Met hun business dragen de start-ups bij aan een sterkere economische structuur van de Topsector Chemie en van Nederland.

Waarvoor

Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen, de Topsector Chemie en InnovatieLink het meest bijzondere voorbeeld van de interactie tussen jonge bedrijvigheid en kennisinstellingen als universiteiten en HBO’s belonen met een prijzenpakket van 25.000 euro en publiciteit.

Ter inspiratie: Bekijk hier het promotiefilmpje van de winnaar van 2016, TUSTI, en de videoboodschap van ZKH Prins Constantijn, ambassadeur van StartupDelta.

Voor wie

Voor De Gouden KIEM prijs komen in aanmerking:

 • bedrijven die zich op of na 1 januari 2014 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel,
 • tevens nauw samenwerken met kennisinstellingen
 • in het  'chemisch domein': bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces staat centraal.

Mocht u niet in aanmerking komen voor de Gouden KIEM-competitie, is misschien de ‘gewone’ KIEM iets voor u?

Wat aanvragen

De Gouden KIEM-prijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Gouden KIEM-premie van 18.750 euro voor een onderzoeksproject van de startup en de kennisinstelling. NWO stelt de premie beschikbaar aan de kennisinstelling voor de uitvoering van een project met en ten dienste van de startup;
 • 6.250 euro, vrij te besteden door de startup aan onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de Gouden KIEM-premie) en/of aan publiciteit (bijvoorbeeld de productie van een filmpje of een ander communicatiemiddel);
 • Een kort promotiefilmpje dat tijdens de prijsuitreiking wordt getoond en eigendom wordt van de winnaar voor eigen promotiedoeleinden;
 • Een artikel gewijd aan de startup op de websites van NWO en de Topsector Chemie, een artikel in het ENW-jaaroverzicht 2017, een artikel op de website van InnovatieLink en publiciteit in de juiste vakbladen;
  Startup coaching door ervaren innovatiemanagers uit het netwerk van InnovatieLink (20 uur).
 • Ondersteuning bij het vinden van de juiste financiering (20 uur);
 • Uitreiking van het beeldje ‘De Gouden Kiem’ tijdens dé Nederlandse chemieconferentie CHAINS2017, op woensdagavond 6 december 2017 in Veldhoven. Van de winnende startup/kennisinstelling-combinatie zijn maximaal vier leden de hele dag te gast bij CHAINS.

Sinds 2014 reikt NWO jaarlijks de Gouden KIEM-prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, dé chemieconferentie georganiseerd door NWO. CHAINS 2017 vindt plaats van 5 t/m 7 december 2017 in de NH Koningshof te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl.

Wanneer

Teams kunnen hun nominatie tot en met 3 oktober 2017, 14.00 uur indienen bij NWO via het e-mailadres goudenkiem2017@nwo.nl. Een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen dient de nominatie te ondersteunen.

Beoordeling

De jury beoordeelt de ontvankelijke nominaties op de volgende criteria:

 • Valorisatie: de wijze waarop en mate waarin er een (nauwe) relatie is tussen het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt (of bezig is te ontwikkelen), en één of meer resultaten van onderzoek aan universiteiten, academische medische centra, door NWO erkende onderzoeksinstituten of HBO’s;
 • Innovatie: het innovatieve van het product of de dienst ten opzichte van bestaande producten of diensten.
 • Ondernemersambitie: visie van de start-up op marktpotentie en groei. Kengetallen over de ontwikkeling van het bedrijf (verleden, heden en toekomst).
 • Samenwerking: kwaliteit van het project dat het team van de startup en de kennisinstelling willen gaanuitvoeren als het de prijs wint.

Procedure

Een deskundige jury selecteert uit de nominaties drie kanshebbers die de jury zal interviewen. Op advies van de jury wijst het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de winnaar aan.

Meer informatieBron: NWO