Vooraankondiging call internationale samenwerking Biobased Economy

29 maart 2017

NWO en de São Paulo Research Foundation (FAPESP) hebben het voornemen om medio april een call open te stellen voor bilaterale samenwerking op het gebied van Biobased Economy. NWO en FAPESP stellen budget beschikbaar voor maximaal zes gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Aan Nederlandse zijde hebben de projecten een maximale omvang van ca. k€ 280, voor de financiering van één onderzoekspositie, verbruiksgoederen, apparatuur, reiskosten en uitwisseling. FAPESP financiert deelprojecten van gelijke inspanning als aan Nederlandse zijde voor onderzoekers in de deelstaat São Paulo.

Thematische focus: Biobased Economy
Binnen het Biobased Economy kader kunnen projectvoorstellen worden ingediend op o.a. de sub-thema’s: duurzame landbouw en voedselproductie, systeem- en synthetische biologie, biobased materialen, chemicaliën en energie, biokatalyse, biotechnologie, bioprocestechnologie en chemische katalyse voor omzetting van biomassa.  

Voorbereidende workshop São Paulo
Ter voorbereiding op de call wordt er op 5 en 6 april een open workshop georganiseerd in São Paulo om matchmaking tussen onderzoekers in beide landen te bevorderen.

Voor meer informatie lees ook ‘Save the date! Workshop nieuwe call FAPESP-NWO Biobased Economy

Bron: NWO