TOP/ECHO: 2,3 miljoen euro voor excellent chemisch onderzoek

27 februari 2017

NWO verdeelt ruim 2,3 miljoen euro onder excellente chemici met de toekenning van een TOP- en zes ECHO-subsidies

Een TOP-subsidie bedraagt 780 duizend euro en is bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van gevestigde toponderzoeksgroepen te versterken of uit te breiden. De ECHO-subsidies van 260 duizend euro bieden onderzoekers de kans om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken, die de kiem kunnen zijn voor onderzoeksthema’s van de toekomst. 

De TOP-subsidie is toegekend aan Geert-Jan Kroes (LEI), de ECHO-subsidies aan Bauke Albada (WUR), Joachim Goedhart and Dorus Gadella (UvA), Elizabeth von Hauff (VU), Sander van Kasteren (LEI), Frank van Kuppeveld (UU) en Eelco Ruijter (VU).

Bekijk hier de samenvattingen van de zeven recent toegekende TOP- en ECHO-subsidies.

Chemische Wetenschappen heeft in de Vrije Competitie call van 2016 in totaal 58 ECHO-aanvragen en 16 TOP-aanvragen in behandeling genomen. Inclusief de toekenningen van deze vierde, tevens laatste, behandelronde van de call 2016 zijn in totaal zestien ECHO- en vijf TOP-aanvragen gehonoreerd. Hiermee zijn alle middelen voor de Vrije Competitie 2016 volledig besteed.

Inmiddels zijn alweer vier TOP- en zestien ECHO-aanvragen in behandeling genomen in de eerste behandelronde van de Vrije Competitie 2017 voor de chemie. Naar verwachting zal ca. 25% van de middelen van 2017 na de afronding van de besluitvorming over deze ronde besteed zijn. Er is dus nog voldoende budget voor een aantal behandelrondes. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 31 mei 2017. Wanneer de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput, zal deze call echter voortijdig worden gesloten. Er wordt binnen de TOP/ECHO-ronde gestreefd naar een honoreringspercentage van ca. 20%. Het totaal beschikbare budget voor de call 2017 bedraagt ruim 7 miljoen euro.

Meer informatie over de TOP en ECHO-subsidies in 2017 en een actueel overzicht van de beschikbare middelen is te vinden op de  TOP/ECHO-website.

Toekenning TOP-subsidie

  • prof. dr. G.J. Kroes (LEI) - Towards a chemically accurate description of reactions of molecules on transition metals

Toekenningen ECHO-subsidies

  • Dr. ing. H.B. Albada (WUR) - Trigger-Responsive Protein Modification using Switchable DNA Devices
  • Dr. J. Goedhart, Prof. dr. T.W.J. Gadella Jr (UvA) - A new class of genetically encoded fluorescent probes for quantitative imaging of intracellular chemistry
  • Dr. E.L. von Hauff (VU) - Good vibrations in organic semiconductors: a new approach to correlate molecular dynamics with carrier
  • Dr. S.I. van Kasteren (LEI) - Semi-synthesis of bioorthogonal, post-translationally modified myelin oligodendrocyte glycoprotein autoantigens and their visualization in vitro and in vivo
  • Prof. dr. F.J.M. van Kuppeveld (UU) - Viral hijacking of lipid droplets and neutral lipid metabolism for replication organelle formation
  • Dr. E. Ruijter (VU) - Stereoselective synthesis of complex bicyclic molecules using catalytic cascade cyclizations

Bron: NWO