Vier miljoen beschikbaar in het Innovatiefonds Chemie

27 februari 2017

Consortia van kennisinstellingen en bedrijfsleven worden opgeroepen om vóór 27 juni 2017 LIFT-, TA- en CHIPP-aanvragen in te dienen in het Innovatiefonds Chemie. KIEM-aanvragen kunnen tot 31 oktober 2017 ingediend worden, zolang het budget dit toelaat.

Het Innovatiefonds Chemie staat doorlopend open voor nieuwe publiek-private samenwerkingsinitiatieven die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie. Er zijn vier instrumenten beschikbaar: KIEM, LIFT, TA en CHIPP met elk een eigen publiek-private financieringsverhouding, minimum en maximum omvang en voorwaarden. Aanvragen die een passendheidsverklaring hebben van de Topsector Chemie én aan de kwaliteitseisen voldoen, kunnen worden gehonoreerd totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput.

Meer informatie : www.nwo.nl/innovatiefondschemie

Bron: NWO