Nieuwe Call voor Nederlands-Chinese samenwerking in chemie

24 april 2017

NWO Exacte en Natuurwetenschappen en het Department of Science & Technology van de Chinese provincie Guangdong (GDST) hebben op 24 april een tweede call for proposals gelanceerd voor samenwerking in de chemie tussen Nederlandse en Chinese onderzoekgroepen en bedrijven. De lancering vond plaats in Guangzhou, de hoofdstad van Guangdong, tijdens de Kennis- en Innovatiemissie van het Topteam Chemie naar China. NWO stelt voor de financiering van circa zes projecten maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar uit het Innovatiefonds Chemie. Consortiavan Nederlandse en Chinese onderzoekers en bedrijven kunnen tot en met 28 juni onderzoeksvoorstellen indienen.

De call heeft betrekking op alle vier de roadmaps van de Topsector Chemie:

  • Chemistry of Advanced Materials
  • Chemistry of Life
  • Chemical Conversion, Process Technology and Synthesis
  • Chemical Nanotechnology and Devices

Voorstellen moeten in één of meer van deze roadmaps passen. Het TKI Chemie zal de voorstellen op deze passendheid toetsen. NWO zal alleen passende voorstellen aan referenten ter beoordeling voorleggen.

Om het inzicht in en de toepassing van onderwerpen uit de roadmaps te versnellen, nodigen NWO en haar Chinese partner GDST consortia van Nederlandse en Chinese onderzoekers en bedrijven uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen. In de aan te vragen projecten werken Nederlandse en Chinese onderzoekers samen met één of meer bedrijven die in Nederland innovatief onderzoek willen doen, en één of meer bedrijven die in China innovatief onderzoek willen doen. Voorwaarde bij deze call is, dat minstens één van de Chinese partners (hetzij een universiteit hetzij een bedrijf) gevestigd is in de provincie Guangdong. Projecten zijn aan Nederlandse kant k€ 300 groot, waarvan k€ 75 in cash moet worden bijgedragen door één of meer bedrijven. Dat mogen ook Chinese bedrijven zijn. Omgekeerd mogen in Nederland gevestigde bedrijven ook bijdragen aan de Chinese kant van het project. Aan Chinese zijde stelt GDST het equivalent van ca. k€ 810 tot k€ 1.200 euro per project beschikbaar. Er worden maximaal zes projecten gehonoreerd.

Achtergrond

De NWO-GDST-call in 2017 is onderdeel van de NWO-strategie om een Nederlands-Chinese gemeenschap in de chemie op te bouwen.
In 2015 selecteerden NWO en haar Chinese zusterorganisatie Natural Sciences Foundation China (NSFC) zes fundamentele projecten waarin Chinese en Nederlandse onderzoekers met elkaar samenwerken op het gebied van Advanced Materials. In 2016 organiseerden NWO en GDST hun eerste call, eveneens in Advanced Materials, die resulteerde in de selectie van twee science industry cooperation projecten. In 2017 volgen een nieuwe (fundamentele) NWO-NSFC-call (op het gebied van Supramolecular Chemistry and Catalysis) en de tweede (science industry cooperation) NWO-GDST-call, chemiebreed. Op deze wijze kan door middel van vier calls in drie jaar tijd een Nederlands-Chinese gemeenschap van zo’n 100 academische en industriële onderzoekers worden opgebouwd.

Provincie Guangdong

De provincie Guangdong is met 105 miljoen inwoners de grootste provincie van China en herbergt miljoenensteden als Guangzhou (Kanton) en Shenzhen. Het is de provincie die al vele jaren een grote economische groei laat zien. Guangdong is de thuishaven van het overgrote deel van de wereldwijde elektronicaproductie. De provincie, die grenst aan Hong Kong, heeft ook een sterke chemiesector en uitstekende universiteiten en instituten van de Chinese Academy of Science (CAS). Met het programma speelt de provincie Guangdong in op het 13de vijfjarenplan, dat dit jaar van start gaat en waarvan het versnellen van innovatie één van de pijlers is. 

Voor meer informatie: dr. Mark Kas (06-205 93 207

Bron: NWO