Nieuwe adviesstructuur voor het NWO-domein ENW

28 juni 2017

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) heeft voor zeven disciplinaire adviescommissies voorzitters gevonden. De disciplinaire adviescommissies vormen een nieuwe adviesstructuur ter ondersteuning van het ENW-bestuur.

Sinds dit jaar kent NWO een nieuwe organisatiestructuur met domeinen en een institutenorganisatie. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) is sinds januari 2017 in functie. Het bestuur is relatief klein - zes personen, inclusief de voorzitter - en het domein is groot en divers. De eerste maanden is het bestuur dan ook vooral bezig geweest de activiteiten van het domein te leren kennen. Daarnaast is het bestuur zich in toenemende mate gaan richten op de nieuwe inrichting van het domein en de plannen voor de toekomst. Om zijn rol als wetenschapsfinancier, coördinator en makelaar voor het onderzoek in het NWO-domein ENW goed te kunnen vervullen, ziet het ENW-bestuur zich graag geadviseerd door disciplinaire adviescommissies voor de zeven disciplines van het NWO-domein ENW. De commissies zullen onder meer adviseren over strategie, onderzoeksprogramma's en subsidie-instrumenten en de versterking van het onderzoeksveld.

Het bestuur heeft zich allereerst gericht op het vinden van geschikte voorzitters voor de adviescommissies en is verheugd dat de volgende personen bereid zijn deze functie op zich te nemen:

  • Aardwetenschappen: Henk Dijkstra
  • Astronomie: Koen Kuijken
  • Chemie: Bert Weckhuysen
  • Informatica: Maarten van Steen
  • Levenswetenschappen: Ody Sibon
  • Natuurkunde: Gijsje Koenderink
  • Wiskunde: Jan Karel Lenstra

De adviescommissies krijgen de komende tijd verder vorm. Het ENW-bureau zal de commissies ondersteunen en zorgen voor goede onderlinge afstemming. Waar nodig zorgt het bureau ook voor de verbinding met de andere NWO-domeinen. De disciplinaire adviescommissies vormen zo de basis voor interdisciplinaire kruisbestuiving, een belangrijk kenmerk van het nieuwe NWO.

De disciplinecommissie komt niet in de plaats van de studiegroepen van Chemische Wetenschappen. Het bestuur vindt het belangrijk dat het onderzoeksveld goed georganiseerd is; het maakt graag gebruik van de al bestaande sterktes om gezamenlijk het NWO-domein ENW in te richten. De adviescommissie vormt de verbinding  tussen het bestuur en het onderzoeksveld, inclusief de al bestaande werkgemeenschapscommissies en studiegroepen. 

Bron: NWO