LIFT-premies voor lokaal oplossen van bloedstolsels en warm witte LED-verlichting

22 mei 2017

Prof. Schiffelers (UMCU) en prof. Meijerink (UU) hebben beiden een LIFT-subsidie uit het Innovatiefonds Chemie ontvangen.Het gaat hierbij om samenwerkingsprojecten van universitaire onderzoekers en bedrijven, met een totale waarde van circa 0,6 miljoen euro. In deze LIFT-projecten werken UMCU-onderzoekers samen met U-protein Express, en onderzoekers van de UU met Seaborough Research. Hieronder volgt een kort overzicht van de toegekende projecten.

Mikken op stolsels

Prof. dr. R.M. Schiffelers (UMCU), dr. T. Vermonden (UU), Prof. dr. G. Pasterkamp (UMCU), dr. M. Hessing (U-Protein Express)

Een bloedstolsel in bloedvaten in hart en hersenen kan desastreuze gevolgen hebben. In Nederland maken jaarlijks duizenden patiënten dit mee. Er bestaan geneesmiddelen die het stolsel kunnen oplossen maar deze middelen zijn niet altijd voldoende effectief en bovendien kunnen ze bloedingen geven in andere delen van het lichaam waardoor de patiënt soms zelfs slechter af is dan zonder therapie. In dit project gaan de onderzoekers de geneesmiddelen, die bloedstolsels kunnen oplossen, slim koppelen aan een nanodeeltje waaraan ook een eiwit is gekoppeld dat bindt aan bloedstolsels. Hierdoor wordt de activiteit van het geneesmiddel versterkt op de plaats waar het nodig is en worden eventuele bloedingen elders in het lichaam geminimaliseerd.

EuroLED: Warm wit licht voor de toekomst

Prof. dr. A. Meijerink (UU), dr. M.A. Van de Haar (Seaborough Research B.V.)

Witte LED lampen veroveren de verlichtingsmarkt. De meest gebruikte combinatie is een blauwe LED met de fosfor YAG:Ce3+ die een deel van het blauwe licht omzet in geel/groen licht. Dit geeft efficiënt, maar onaangenaam wit licht. Toevoeging van een oranje/rode fosfor verbetert de lichtkwaliteit. Helaas gaat dit samen met een drastische verlaging van de efficiëntie doordat de huidige rode fosforen een deel van het rode licht uitzenden in een golflengtegebied waar de ooggevoeligheid sterk afneemt. Het doel van dit project is om nieuwe materialen te ontwikkelen die blauw licht kunnen absorberen en dit efficiënt omzetten in smalbandig rood licht. Hiermee kan een LED gemaakt worden met een hoge kwaliteit warme kleur wit zonder veel te hoeven inleveren op de efficiëntie.

Over LIFT

LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology) is één van de publiek-private samenwerkingsvormen die gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds Chemie, het fonds voor publiek-private samenwerking in de chemie bij NWO. LIFT is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen ten minste één bedrijf en ten minste één kennisinstelling, waarbij de kennis- en/of innovatievraag van het deelnemende bedrijfsleven wordt aangepakt. Een LIFT-project wordt in één keer aangevraagd en beoordeeld, maar meestal in twee fases uitgevoerd en gefinancierd. In de eerste fase is de cash-bedrijfsbijdrage lager dan in de tweede fase. De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro, waarvan een kwart door het gezamenlijke bedrijfsleven betaald wordt en drie kwart door NWO. Onderwerpen die passen binnen de roadmaps van de Topsector Chemie komen voor financiering in aanmerking.

Bron: NWO