Instruct ERIC opgericht

24 juli 2017

Instruct is de pan-Europese onderzoeksinfrastructuur voor structurele biologie, die geavanceerde technologieën en methodes beschikbaar stelt. Op 4 juli 2017 heeft de Europese Commissie het besluit vastgesteld om Instruct de officiële status van ‘European Research Infrastructure Consortium’ (ERIC) te geven. Het Nederlandse Instruct-centrum bestaat uit het Bijvoet Center for Biomolecular Research van de Universiteit Utrecht, NeCEN van de Universiteit Leiden en de eiwitfaciliteit van het Nederlands Kanker Instituut. NWO heeft voor de komende vijf jaar financiering verstrekt.

Instruct is in 2008 van start gegaan als een door Europa gefinancierd voorbereidend project in het kader van het ESFRI-programma. In 2011 ging Instruct een overgangsfase in, en in 2012 werd het project operationeel en werd de Instruct-infrastructuur voor het eerst beschikbaar. Instruct is gegroeid en biedt nieuwe infrastructuur, nieuwe vormen van dienstverlening, uitstekende trainingsprogramma’s en stageplekken. Het heeft wetenschappers gesteund door middel van een R&D-pilotprogramma. Instruct-ERIC zal de stabiliteit en duurzaamheid bieden die nodig zijn om de diensten van Instruct aan te bieden aan structureel biologen en de bredere community van levenswetenschappers in heel Europa.

Middels zijn centra geeft Instruct toegang tot de meest geavanceerde technologie en wetenschappelijke kennis. Alle kerntechnologieën die nodig zijn voor verder structureel-biologisch onderzoek zijn beschikbaar. Op de website van Instruct wordt een compleet, actueel overzicht gegeven van deze technologieën.

Bron: NWO