Commissie Elektrochemische Conversie & Materialen van start

29 maart 2017

De komende weken gaat de adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen op uitnodiging van de topsectoren Energie, HTSM en Chemie aan de slag om een visie op te stellen voor de transitie naar een CO2-neutrale samenleving met behulp van duurzaam opgewekte energie. “Dit thema vraagt om een nationale aanpak”, aldus commissievoorzitter Richard van de Sanden. “Nederland heeft een sterke kennispositie en een grote en diverse private sector die deze thematiek wil oppakken; die kans is te mooi om te laten liggen”.

Vrijdag 16 juni aanstaande presenteert de commissie het tussenresultaat tijdens een themadag.

De maatschappij staat aan de vooravond van een grote energie- en grondstoffentransitie voor de overgang naar een CO2-neutrale economie in 2050, de ambitie die het kabinet stelt in de Energieagenda. Dit is een grote uitdaging, met name voor de traditionele kapitaalintensieve sectoren, zoals de chemie, raffinage en staalsector. Om die transitie mogelijk te maken zijn innovaties nodig die het verschil maken, stelt ook VNO-NCW in zijn visie voor het nieuwe kabinet, NL Next Level. De exponentiële toename van duurzame energie uit wind en zon biedt een aanzienlijke kans voor grootschalige verduurzaming. Van de Sanden: “Publiek en privaat onderzoek in Nederland op het gebied van materialen, procestechnologie en katalyse behoort tot de wereldtop. Daarmee heeft Nederland een unieke internationale uitgangspositie om vanuit kennis en technologie nieuwe oplossingen te ontwikkelen, demonstreren en implementeren voor de transitie naar een CO2-arme samenleving.”

Grote transitie, sterk fundament

De topsectoren Energie, HTSM en Chemie hebben geconstateerd dat op het grensvlak van deze sectoren al veel gebeurt, met name gerelateerd aan de conversie van elektriciteit en zonlicht naar producten. Daarom organiseerden de topsectoren in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken afgelopen januari een themadag rond dit onderwerp. De dag gaf een indruk van de uitdagingen waar bedrijven uit diverse sectoren zich voor gesteld zien. Ook gaf de dag een overzicht van de verschillende programma’s en projecten die rond deze thematiek zijn opgezet, vaak in samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Recentelijk werd in een symposium ‘Transitie naar een CO2 neutrale industrie’, georganiseerd door de topsector Energie, de dialoog met het bedrijfsleven aangegaan over welke innovaties nodig zijn en hoe Nederland een koploperspositie kan bereiken. Deze activiteiten vormen een ideale basis om Nederland op nationaal en internationaal niveau te positioneren door nog nauwer samen te werken en lacunes in de kennisketen van fundamenteel tot implementatie te dichten.

Nationale aanpak

Volgens Paulien Herder (Topsector Energie) is er behoefte aan een nationale aanpak. “Samen met de deelnemers concludeerden we tijdens de themadag dat er behoefte is om tot een gezamenlijke aanpak te komen om de inzet van elektrochemische conversie en materialen voor de samenleving dichterbij te brengen, en daarmee de transitie naar een op de toekomst gerichte CO2-arme samenleving”, stelt Herder. “De thematiek vereist samenwerking tussen verschillende disciplines, nieuwe allianties tussen bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren en vraagt om samenwerking over de grenzen van topsectoren heen.” Om deze nationale aanpak een stapje dichterbij te brengen stellen de topsectoren Energie, HTSM en Chemie een commissie in van experts die namens een diverse achterban van bedrijven en wetenschappers tot een gemeenschappelijke visie wil komen.

Adviescommissie Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM)
De volgende experts gaan de komende weken aan de slag:

 • Prof. dr. ir. Richard van de Sanden (DIFFER), voorzitter
  Directeur DIFFER, Plasmafysica en chemie
 • Dr. Peter Bouwman (Nedstack fuel cell technology)
  Chief Technology Officer
 • Prof. dr. Bernard Dam (TU Delft)
  Materials for Energy Conversion & Storage
 • Dr. ir. Earl Goetheer (TNO)
  Principle scientist Sustainable Process & Energy Systems
 • Prof. dr. Gert-Jan Gruter (Avantium)
  Chief Technology Officer
 • Prof. dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht)
  Inorganic Chemistry & Catalysis
 • Prof. dr. Marc Koper (Universiteit Leiden)
  Elektrochemie
 • Prof. dr. Guido Mul (Universiteit Twente) 
  Photocatalytic synthesis
 • Dr. Alexander van der Made (Shell)
  Principal Scientist Future Energy Technologies
 • Dr. ir. John van der Schaaf (TU/e)
  Chemical reactor engineering
 • Drs. Marco Waas (AkzoNobel)
  Director RD&I and Technology Industrial Chemicals
 • Dr. ir. Hans van der Weijde (Tata Steel)
  Programmamanager Elektrochemie en CO2-reductie
 • Dr. ir. Wim Willeboer (RWE)
  Strategic Engineer Process Technology

De commissie gaat aan de slag met een breed bestuurlijk mandaat van betrokken topsectoren en TKI’s. Ook NWO (domeinen TTW en ENW) en TO2-besturen zijn geconsulteerd. De commissie wordt gevraagd haar visie te klankborden met de TKI’s van de betrokken topsectoren en een bredere groep met diverse innovatie en bestuurskundigen en governance-experts.

Het tussenresultaat bespreekt de commissie tijdens een tweede themadag op vrijdag 16 juni aanstaande vanaf 12:00 uur te Den Haag. U kunt zich hier aanmelden.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met de betrokken secretarissen Sandra de Keijzer (Energie, t.06 42035174), Frank Karelse (HTSM, t. 06 11567154), Mark Schmets (Chemie, t. 06 30369239) en Martijn de Graaff (TO2, t. 06 22260871), allen ook bereikbaar via secretariaat@eccm-mail.nl

Bron: NWO