Call TOP/ECHO-subsidies wordt langer opengesteld

24 april 2017

Goed nieuws voor onderzoekers die nog overwegen om een TOP- of ECHO-subsidieaanvraag in te dienen. De ronde die momenteel open staat voor doorlopende indiening, zal langer opengesteld worden dan de oorspronkelijk gemelde sluiting op uiterlijk 31 mei 2017. Naar verwachting komt de sluiting in het vierde kwartaal van 2017 te liggen. Wanneer de beschikbare middelen eerder zijn uitgeput, zal deze aanvraagronde vóór die periode worden gesloten.

NWO wil op deze wijze de chemische achterban de mogelijkheid bieden om zo lang mogelijk onderzoeksvoorstellen voor niet-onderwerpgebonden nieuwsgierigheidsgedreven moleculair onderzoek in te dienen, totdat het toekomstige subsidie instrument voor de Vrije Competitie in het domein Exacte en Natuurwetenschappen is uitgewerkt.

In mei volgt meer informatie en zal de website geüpdatet worden. 

Prognose

De besluitvorming over de eerste batch met ingediende aanvragen in de TOP/ECHO-ronde van 2017 zal in juni afgerond worden. Begin mei worden de tot dan toe ingediende maar nog niet in behandeling genomen aanvragen in een nieuwe –tweede- batch met aanvragen in behandeling genomen. Voor beide batches wordt gestreefd ca. 20% van de aanvragen te honoreren. Na deze beoogde toekenningen blijft naar verwachting nog ca. M€ 4 van het budget beschikbaar voor toekomstige toekenningen van aanvragen die doorlopend ingediend kunnen worden.

Bron: NWO