BIG-impuls versterkt Nederlandse positie in Europees onderzoekslandschap

10 oktober 2017

Een onafhankelijke commissie onder leiding van professor Emmo Meijer heeft geconstateerd dat met de zogenaamde BIG-impuls het doel behaald is om vijf grootschalige onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling neer te zetten. In 2006 heeft het ministerie van OCW op advies van NWO in totaal 100 miljoen euro toegekend aan vijf grootschalige onderzoeksfaciliteiten in de volle breedte van de wetenschap met een looptijd van 10 jaar.

Alle vijf de faciliteiten hebben waargemaakt wat zij in hun financieringsaanvragen hebben voorgesteld op dit punt en hebben daarmee de beoogde resultaten van de BIG-impuls gerealiseerd. De faciliteiten betekenen voor het betreffende vakgebied een wezenlijke instrumentele toevoeging aan het Europese onderzoekslandschap én versterken de Nederlandse positie op het betreffende vakgebied.

Rol NWO

NWO was verantwoordelijk voor budgetbeheer, toezicht en monitoring van de toegekende faciliteiten en werkte daarbij nauw samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De staatssecretaris van OCW heeft verheugd gereageerd op de positieve resultaten van de evaluatie.

BIG-impuls voorloper van Nationale Roadmap

Grootschalige onderzoeksinfrastructuur speelt een steeds belangrijkere rol als een noodzakelijke voorwaarde voor internationaal vooraanstaand onderzoek op vrijwel alle terreinen van de wetenschap. Door middel van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, waarvan de BIG-impuls als een voorloper beschouwd kan worden, investeert het ministerie van OCW daarin. Leerpunten uit de evaluatie zijn om die reden ook gedeeld met de Permanente Commissie Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van NWO die verantwoordelijk is voor de strategische advisering over toekomstige investeringen in grootschalige wetenschappelijke infrastructuur.

Zie ook


Bron: NWO