Beëindiging NWO - Stimuleringsfondsen Open Access per 1 januari 2018

26 juni 2017

Per 1 januari 2018 beëindigt NWO haar Stimuleringsfondsen Open Access Publicaties en Conferenties. NWO komt alle eerder toegezegde financiële tegemoetkomingen uit het fonds na.

Logo Open Science

NWO heeft de Stimuleringsfondsen in 2010 ingesteld voor het bekostigen van open access-publicaties en activiteiten die open access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. De stimuleringsfondsen zijn sinds hun openstelling vele jaren van nut geweest om het open access publiceren aan te jagen. NWO is van mening dat de wetenschappelijke wereld  nu voldoende bekend is met open access publiceren en het belang ervan.

Toegenomen mogelijkheden open access

Er zijn inmiddels veel meer mogelijkheden voor auteurs om hun publicaties open access beschikbaar te maken zonder publicatiekosten te betalen. Dit is mede dankzij de open access-overeenkomsten van de Nederlandse universiteiten met de uitgevers. Verder zijn er steeds meer open access-tijdschriften en -platforms die geen publicatiekosten in rekening brengen. Tot slot is er de groene route waarbij het artikel in een (universitaire) repository gedeponeerd wordt zonder kosten voor de auteur.

NWO groot voorstander van open access en open science

NWO blijft een groot voorstander van open access en open science. Op dit terrein werkt NWO met vele partijen nauw samen aan het realiseren van de ambities uit het Nationaal Plan Open Science. Een gemeenschappelijk doel is om open access publiceren voor alle onderzoekers in Nederland in 2020 te realiseren.


Bron: NWO

Kenmerken

Programma

Stimuleringsfonds Open Access

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl

Contact

Drs. Erik van Aert Drs. Erik van Aert t: +31 (0)70 3440638 e.vanaert@nwo.nl