Zes Europese onderzoeksprojecten naar duurzame veehouderij SusAn

24 februari 2017

Zes projecten zullen van start gaan over duurzame dierlijke productiesystemen. In de Europese call SusAn - Sustainable Animal Production - komt de duurzaamheidsdriehoek samen: economisch concurrentievermogen, maatschappelijke acceptatie en milieubescherming. Deze onderzoeken, die vallen binnen de afspraken van NWO met de topsector Agri&Food, moeten leiden tot een meer duurzame veehouderij.

SusAn betreft een COFUND call, die onderdeel is van de activiteiten binnen het JPI FACCE. De beoordelingscommissie heeft 29 voorstellen beoordeeld, waarvan elf met Nederlandse inbreng. Veertien  voorstellen worden toegekend, waarvan zes met Nederlandse onderzoekers. Het totaal aangevraagde Nederlandse budget voor deze zes projecten is bijna anderhalf miljoen euro; de helft daarvan is NWO-geld, de andere helft komt uit het EU-budget.

AnimalFuture
Prof. dr. Imke J.M. de Boer, WUR
Hoe kun je het beste de productiviteit en concurrentiekracht vergroten in Europese intensieve en extensieve dierlijke productie systemen? Het project Animal-Future gaat hiervoor strategieën opzetten, onder meer door te kijken naar kosten-baten analyses van boerderijen die innovatie toepassen.

FreeWalk
Dr. A. Kuipers, WUR
Dit project wil veeteeltsystemen verbeteren die ertoe leiden dat vee meer vrij kan lopen en dat dierenwelzijn, hoge ouderdom en mestkwaliteit vergroot, met respect voor de milieu impact. In het bijzonder onderzoekt dit project twee concepten voor melkkoeien: de zogenoemde vrijloopstal met organische bodem, en de koeien tuin (cow garden).

SusPigSys
Dr. H. Spoolder, WUR
Varkensboeren die duurzaamheid nastreven, zoeken naar een economische, maatschappelijke en milieukundige balans. Dit project ontwikkelt hiervoor een tool. Het Nederlandse deel van dit project is vooral gericht op ontwikkeling en afstemming van de database.

SusTradeOff
Dr. H. Mulder, WUR
Bij de selectie op gewicht en opbrengst bij schapen en kippen kunnen er nadelige gevolgen zijn op andere terreinen, zoals het immuunsysteem. De vraag is of productiviteitswinst ten koste gaat van dierenwelzijn en -gezondheid. Dit project onderzoekt de wisselwerking tussen gunstige en ongunstige effecten wanneer eiwitten in het voer worden toegevoegd.

ReDiverse
Dr. M. Calus, WUR
Er zijn vele soorten zuivelkoeienrassen in Europa met een grote genetische diversiteit waarmee in transnationale fokprogramma’s gewerkt wordt. Het project ReDiverse wil nieuwe fok- en managementmethoden ontwikkelen onder meer voor kleine boeren. 

SuSI
Dr. P. Ingenbleek, WUR
Na 2018 mogen varkens in Europa niet meer onverdoofd worden gecastreerd. Dit project wil een alternatief evalueren, immunocastratie, waarbij zaken als boerderijbeheer, dierenwelzijn, productkwaliteit en consumentenvisies worden meegenomen.

 

Bron: NWO