Vierde call Enabling Technologies Hotels open

Technologie uit een ander lab gebruiken

3 juli 2017

Een call die het gebruik van andermans technologie moet vergemakkelijken: ZonMw organiseert samen met NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen de vierde call van het programma Enabling Technologies Hotels. Dat valt binnen drie topsectoren: Life Sciences and Health, Agri&Food, en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De deadline voor indiening van voorstellen is 29 augustus 2017.

Het kan voorkomen dat in het eigen laboratorium bepaalde technieken niet beschikbaar zijn, die echter wel nodig zijn voor het slagen of verbeteren van een onderzoeksproject. Dan zou je die techniek in een ander laboratorium, dat daar wel over beschikt, kunnen ‘inkopen’. Daarop richt zich deze call middels het ‘hotel concept’: de aanvrager is de gast en tevens hoofdaanvrager van het hotelproject, het faciliterende laboratorium de hotelmanager en mede-aanvrager.

Aanvragen staan open voor onderzoekers die na 2009 zijn gepromoveerd of voor onderzoekers die werken in een PPS constructie. De maximale financiering per project bedraagt 30.000 euro. Het budget van deze call bedraagt 1,8 miljoen euro. Meer informatie vindt u op de site van ZonMw, dat het programma uitvoert.

Bron: NWO