Onderzoek naar broeikasgassen in relatie tot landbouw

27 juni 2017

NWO werkt bij het ERA-GAS programma binnen Nederland samen met het Ministerie van EZ. De Nederlandse onderdelen van zeven Europese projecten krijgen vanuit deze samenwerking financiering. De nieuwe projecten gaan over het terugdringen van de bijdrage van de landbouw aan de uitstoot van broeikasgassen. De projectfinanciering van ERA-GAS valt binnen de afspraken van NWO met de topsectoren over internationale activiteiten.

In het beoordelingsproces hebben 28 Europese onderzoeksconsortia een vooraanmelding ingediend. Daarna zijn vijftien volledige voorstellen, waarvan negen met Nederlandse inbreng, het beoordelingsproces ingegaan. De totale NWO-bijdrage bedraagt ongeveer 1,7 miljoen euro.

 

Het Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI) brengt 23 landen samen die een integrale European Research Area willen vormen, gericht op samenhangende uitdagingen op het gebied van duurzame landbouw, voedselzekerheid en klimaatinvloeden. Deze call ‘ERA-GAS - Monitoring and Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silviculture richtte zich op onderzoeken over het monitoren en verminderen van uitstoot van broeikasgassen door landbouwactiviteiten.

Peatwise
Prof.dr. L. Lamers, Radboud Universiteit
Dit project richt zich op afgewaterde veengebieden, die sterk bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. Dit project gaat de uitstoot meten bij verschillende soorten landgebruik die de uitstoot juist tegengaan.

RumenPredict:
Predicting appropriate GHG mitigation strategies based on modelling variables that contribute to ruminant environmental impact
Dr. H. Smidt, WUR
Herkauwers zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide, methaan en stikstofdioxide. Dit project wil het effect voorspellen van maatregelen die de uitstoot tegengaan, bijvoorbeeld op het gebied van genetica en voedingstoevoegingen.

Forclimit:
Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry
Prof.dr. G.J. Nabuurs, WUR
Dit project richt zich op drie aspecten van bos: onduidelijkheid over hoeveelheid koolstof in bomen en bodem, het gebruik van klimaatvriendelijke methoden door boseigenaren en houtproducenten, en de afstemming op regionaal, nationaal en internationaal niveau van stimulerend beleid dat klimaatverandering tegen gaat.  

Methlab:
Refining direct fed microbials (DFM) and silage inoculants for reduction of methane emissions from ruminants
Dr. W. Pellikaan, WUR
Dit project onderzoekt in hoeverre de natuurlijke melkzuurbacterie LAB) toegepast kan worden in voeding bij de vermindering van methaanemissies van herkauwers.  

Ceders:
Capturing Effects of Diet on Emissions from Ruminant Systems
Dr. A. Bannink, WUR
Dit project gaat in negen landen het beleid bestuderen ten aanzien van voeding en productie van herkauwers waar het de uitstoot van broeikasgassen betreft.

3DforMod:
Combining remote sensing and 3D forest modelling to improve tropical forests monitoring of GHC emissions
Prof.dr. M. Herold, WUR
Ontbossing is de op én na grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen door de mens.
Dit project gaat met 3D modellen en remote sensing de bovengrondse biomassa monitoren, met name die in de tropen.

GHG Manage:
Managing and Reporting of Greenhouse Gas Emissions and Carbon Sequestration in Different Landscape Mosaics
Dr. R. Hutjes, WUR
Dit project bestudeert de uitstoot van broeikasgassen en de koolstofopslagcapaciteit van de meest voorkomende Europese landschappen.

Bron: NWO