Jacqueline Cramer nieuwe voorzitter Nederlandse Poolcommissie

7 maart 2017

Jacqueline Cramer is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Poolcommissie. Ze volgt voormalig VVD-staatssecretaris Monique de Vries op.

Biologe en milieukundige prof.dr. Jacqueline Cramer promoveerde op zoet water ecologie, was van 2007 tot 2010 minister van VROM en is lid van de PvdA.
De Nederlandse Poolcommissie fungeert als een programmacommissie voor het Nederlands Polair Programma. De NPC richt zich vooral op de wetenschappelijke inhoud van het NPP, zoals de opstelling van nieuwe calls en het thema van het jaarlijkse poolsymposium.

Jacqueline CramerJacqueline Cramer

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nederlands polair programma

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)