Wat zou jij doen met 15.000 proefpersonen?

Ideeën indienen voor Groot Nationaal Onderzoek

31 oktober 2016

Stel, je mag een onderzoek of experiment verzinnen om los te laten op vijftienduizend proefpersonen. Wat zou je dan doen? Op welke vraag zoek je het antwoord?

Wat zou jij doen met 15.000 proefpersonen?

NWO en het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu van omroep NTR ontvangen voor het Groot Nationaal Onderzoek graag onderzoeksideeën. Alle ideeën zijn welkom, mits het voor een breed publiek mogelijk is om als proefpersoon deel te nemen.

Wetenschappers staan borg voor kwaliteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten. De Kennis van Nu zorgt voor de vertaling naar een breed publiek en brengt achtergronden bij het onderzoek.

Vorig jaar deden in het Groot Nationaal Onderzoek ruim 15.000 proefpersonen mee aan het onderzoek Sprekend Nederland, waarin een momentopname van de Nederlandse spraak werd gemaakt. Ook vulden 23.000 mensen een test in voor een onderzoek naar samenwerking tussen de zintuigen.

Ideeen voor de komende editie van het Groot Nationaal Onderzoek kunnen tot uiterlijk 1 december worden ingediend via GNO@nwo.nl.

Inzendingen

Wanneer je een voorstel wilt doen, vragen wij om de volgende informatie aan ons te mailen:

  • Formuleer een zo concreet en compact mogelijke vraag
  • Geef een korte toelichting, maximaal één A4.
  • Het moet voor een breed publiek mogelijk zijn om als proefpersoon deel te nemen. Het onderzoek moet over zaken gaan die deel uitmaken van ons aller dagelijks leven.

Vragen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

NWO: Harmke Dohle, h.dohle@nwo.nl

NTR: Marcia van Woensel, Marcia.van.Woensel@ntr.nl

Bron: NWO