VU en NSCR ondertekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst

20 september 2016

De Vrije Universiteit Amsterdam en het NWO-instituut NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving) verlengen hun samenwerking voor een periode van tien jaar. Op 20 september tekenden de Vrije Universiteit en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO de samenwerkingsovereenkomst.

Een vruchtbare samenwerking

NSCR-directeur Catrien Bijleveld is verheugd met deze vernieuwde overeenkomst: 'Het NSCR is al sinds 2009 met grote tevredenheid gehuisvest op de VU-campus. Met veel VU onderzoekers uit verschillende disciplines zijn baanbrekende onderzoeken gestart. De verlenging van de samenwerking biedt voor NSCR een solide basis voor het verder uitbouwen van toponderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving zowel nationaal als internationaal'. VU-rector Vinod Subramaniam voegt daaraan toe: 'Het NSCR is een toonaangevend instituut dat wetenschappelijk onderzoek verricht naar criminaliteit en rechtshandhaving en zich beweegt op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Dat profiel sluit zeer goed aan bij de missie van de VU waar vanuit multidisciplinaire samenwerking antwoorden worden gezocht op grote maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. NSCR op de Campus is voor de VU een inspirerende partner die vorm heeft gekregen in het interfacultair Onderzoekinstituut A-LAB, waarbinnen NSCR intensief samenwerkt met juristen, criminologen, psychologen en economen van de VU'. NWO-voorzitter Jos Engelen: 'Het is belangrijk dat NWO-instituten samenwerken met universiteiten. Op die manier kunnen ze hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten delen en investeren in gezamenlijke onderzoeksprogramma's. Uit deze toonaangevende synergie is tussen het NSCR en de VU een mooie en vruchtbare samenwerking ontstaan die nu is verlengd.'

VU-rector Vinod Subramaniam en NWO-voorzitter Jos Engelen ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Beeld: Peter Gerritsen/VUVU-rector Vinod Subramaniam en NWO-voorzitter Jos Engelen ondertekenen de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Beeld: Peter Gerritsen/VU

Duurzame basis voor verdere uitbouw van multidisciplinair onderzoek

Het NSCR-onderzoek gaat in op verschillende aspecten van criminaliteit. Zo wordt onderzoek verricht naar de personen die criminaliteit plegen, waar en wanneer ze dat doen en hoe de strafrechtelijke aanpak functioneert. Fundamenteel onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving vereist multidisciplinair en longitudinaal onderzoek: criminaliteit heeft meerdere oorzaken en grijpt op verschillende plekken in de samenleving in. Bij de beantwoording van de multidisciplinaire vraagstukken werkt NSCR daarom samen met onderzoekers uit verschillende disciplines. Op de VU zijn daarbij de faculteiten der Rechtsgeleerdheid, Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Exacte Wetenschappen, en Sociale Wetenschappen betrokken. De vernieuwde overeenkomst met de VU biedt een duurzame basis voor de verdere uitbouw van deze samenwerkingsverbanden, waarbij ook andere (inter)nationale onderzoekers in onderzoeksclusters zijn aangesloten.

Onderwijs met één been in de praktijk

Naast een basis voor multidisciplinair onderzoek biedt de samenwerking ook voordelen voor het wetenschappelijk onderwijs. Experts geven via het NSCR aansprekende gastcolleges aan studenten van de masteropleiding Criminologie aan de VU Amsterdam. De samenwerking biedt studenten die zich in onderzoek willen bekwamen daarnaast de kans om stage te lopen bij het NSCR.

Meer informatie


Bron: NWO