Twaalf Veni-beurzen bij STW-onderzoekers

15 juli 2016

Twaalf jonge en veelbelovende onderzoekers gaan via STW aan de slag met een Veni-beurs van NWO. Jaarlijks reikt NWO Veni-beurzen uit aan aan recent gepromoveerde wetenschappers die nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek willen uitvoeren. NWO kent dit jaar 158 Veni-beurzen toe, en investeert daarmee in totaal 39,5 miljoen euro in onderzoek.

In een Veni-ronde zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp in te dienen voor financiering. Via STW gaan onderzoekers onder meer werken aan een nieuwe generatie magnetische elektronica, communicerende polymeren, micro-organismen die grondwater reinigen voor drinkwaterproductie en een computermodel dat menselijk bewegingen voorspelt.

Deze projecten worden via STW uitgevoerd:

Grootschalige verbetering van bestralingsbehandelingen van kankerpatiënten

Dr. ir. S. Breedveld, Erasmus MC

De wereldwijd toegepaste, grotendeels handmatige methode voor het maken van bestralingsplannen resulteert vaak in suboptimale behandeling. Mogelijke gevolgen zijn ernstige bijwerkingen of een verminderde kans op genezing. In dit project worden wiskundige methoden ontwikkeld die ervoor zorgen dat technieken voor volledig automatische generatie van hoge-kwaliteit bestralingsplannen grootschalig kunnen worden toegepast.

Vormen voor de bouwstenen van het leven

Dr. A. Carlier, Universiteit Maastricht

Het lichaam bestaat uit kleine bouwstenen (cellen) die een opmerkelijke verscheidenheid aan vormen en groottes kunnen aannemen. In dit project zal ik computermodellen gebruiken om te onderzoeken hoe de vorm van een cel diens functie kan sturen. Dit fundamenteel begrip zal leiden tot een verbetering van de oppervlaktes van orthopedische implantaten.

Zijtakken blijken geen bijzaak

Dr. G.W. van Esse, Wageningen UR

Het aantal zaden per aar, het zaadgewicht en het aantal zijtakken met aren beïnvloeden de opbrengst van granen. Negatieve correlaties tussen deze eigenschappen staan opbrengstverhoging in de weg. Om de opbrengst in granen te verbeteren gaan de onderzoekers achterhalen hoe deze eigenschappen in verband staan op moleculair genetisch niveau.

Een voorspellend simulatiemodel van menselijk lopen

Dr. T. Geijtenbeek, Technische Universiteit Delft

Mensen met mobiliteitsbeperkingen kunnen geweldig worden geholpen door technologische hulpmiddelen, maar de ontwikkeling daarvan wordt ernstig belemmerd doordat we nauwelijks kunnen voorspellen hoe mensen reageren op een nieuw apparaat of medische ingreep. Door het creëren van een computermodel dat menselijk bewegen voorspelt kunnen deze ontwikkelingen enorm worden verbeterd en versneld.

Magnetische elektronica laag voor laag

Dr. M. H. D. Guimarães, Technische Universiteit Eindhoven

Elektronische componenten die gebruik maken van magnetische eigenschappen zijn sleutelonderdelen in computers. Denk onder meer aan harde schijven. Een nieuwe generatie van deze componenten belooft snellere computers met een lager energieverbruik. De onderzoekers bestuderen een nieuwe klasse nanomaterialen, die verbeteringen van deze magneto-elektrische componenten mogelijk maakt.

Communicating polymers towards haptics and soft robotics

Dr.ir. D. Liu, Technische Universiteit Eindhoven

Het onderzoeksvoorstel beoogt de ontwikkeling van ‘communicerende polymeren’. Een door een electrische puls of lichtpuls aangebrachte lokale vervorming van het polymeeroppervlak kan worden waargenomen met de vingers. Daarnaast kan een door vingers aangebrachte deformatie worden ‘waargenomen’ door de polymere coating. Dit maakt informatieoverdracht van machine naar mens, vice versa, mogelijk.

Dunne draadjes om drinkwater te maken

Dr. S. Porada, Universiteit Twente

Water kan worden ontzout met dunne geleidende draadjes bedekt met een laagje poreuze koolstof. Daartoe worden deze draadjes op een elektrische spanning gezet waarna zoutionen adsorberen. In het project ontwikkel ik fundamentele kennis over poreuze elektrodes, en ontwerp en bouw ik een klein prototype dat continu water ontzout.

3D MRI Action Camera

Dr. A. Sbrizzi, UMC Utrecht

In cardiologie en radiotherapie is informatie over 3D orgaanbeweging essentieel. MRI is hier in principe geschikt voor maar helaas veel te traag. Ik wil dit oplossen door, in plaats van herhaalde beeldreconstructie, alleen de transformatie tussen tijdspunten te reconstrueren. Dit maakt bepaling van 3D bewegingsvelden met 50Hz mogelijk.

Natuurlijke morfologische diffusiviteit als voedingsbron voor zandhongerige kusten

Dr. Ir. M.A. de Schipper, Technische Universiteit Delft

Kustverdediging is van levensbelang om bevolkingen en economieën te beschermen. Geconcentreerde zandsuppleties waarbij zand van de zeebodem nabij het strand wordt gestort zijn recent voorgesteld als modern alternatief voor kustverdediging. Om het gedrag van deze zandsuppleties te voorspellen worden uitgebreide metingen uitgevoerd en numeriek model gemaakt.

Het gelijktijdig aansturen van meerdere bewegingen in hybride armprothesen, met behulp van micro-hydrauliek.

Dr.ir. G. Smit, Technische Universiteit Delft

De huidige armprothesen zijn verre van optimaal. Ze zijn te zwaar en moeilijk te bedienen. In dit onderzoek naar het combineren van aansturingsmogelijkheden van armprosthesen, worden de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van microhydraulische-actuatoren en micro-servosystemen toegepast in de ontwikkeling van een lichtgewicht, hybride aangedreven, gemakkelijk bedienbare, multi-stuurbare armprothese.

Grondwater verschonen: biologische afbraak van microverontreinigingen

Dr. N.B. Sutton, Wageningen University & Research

Grondwater is een belangrijke drinkwaterbron. De kwaliteit daarvan wordt bedreigt door microverontreinigingen zoals pesticiden en medicijnresten. Natuurlijk voorkomende micro-organismen kunnen microverontreinigingen afbreken, maar dit is nu niet voorspelbaar. In dit project ontwikkel ik fundamentele kennis om in de toekomst micro-organismen te kunnen gebruiken om schoon grondwater te leveren voor drinkwaterproductie.

Snelle trillingsloze ruimtelijk bewegende manipulatoren

Dr. Ir. V. van der Wijk, Technische Universiteit Delft

Voor de verpakkingsindustrie en de high-tech productie en assemblage is het van groot belang dat ruimtelijk bewegende robots snel en precies bewegen zonder trillingen in de omgeving te veroorzaken. In dit onderzoek worden methoden ontwikkeld waarmee voor het eerst inherent gebalanceerde trillingsloze ruimtelijke manipulatoren kunnen worden ontworpen.  

Totaaloverzicht

Klik hier voor een overzicht van alle gehonoreerde Veni-voorstellen.

Peer review

1056 onderzoekers dienden bij NWO een aanvraag in voor een Veni-financiering. Deze aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. De ingediende onderzoeksvoorstellen zijn vervolgens binnen de NWO-wetenschapsgebieden beoordeeld door breed samengestelde commissies, onder andere op basis van persoonlijke vraaggesprekken met de aanvragers. De aanvragen op het snijvlak van verschillende wetenschappelijke gebieden (interdisciplinair) zijn door een aparte commissie beoordeeld.

Met de 158 Veni-beurzen investeert NWO in totaal 39,5 miljoen euro in onderzoek. Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Bron: