Nieuw onderzoeksprogramma rondom smart industry

24 februari 2016

Producten die precies zijn afgestemd op jouw wensen, en een industrie die slim genoeg om daar moeiteloos mee om te gaan. Dit toekomstbeeld, genaamd smart industry, komt dichterbij dankzij een nieuw onderzoeksprogramma.

Er hangt een nieuwe industriële revolutie in de lucht. Volgens een groeiende groep ingenieurs en economen kunnen we ons opmaken voor een tijdperk waarin producten veelal op maat worden gemaakt en met je meedenken. Waarom zou je nog genoegen nemen met producten die zijn gemaakt voor een grote groep mensen, en niet volledig aansluiten bij jouw wensen? Een ‘eigen’ shampoo wellicht, met precies de geur die je lekker vindt, of een op gemaakte broek die perfect zit. De producten zijn ook nog eens met je mee. De smartphone in je broekzak voelt precies aan wanneer de batterij het gaat begeven, en bestelt alvast een nieuwe voor je.

In dit toekomstbeeld kunnen fabrieken moeiteloos inspringen op wensen van consumenten, die voorheen niet te voorspellen waren. Alles in de fabriek, van transportband tot automatische kwaliteitscontrole, is met elkaar verbonden, en communiceert met elkaar. In de fabrieken van de toekomst zullen steeds meer slimme machines en robots zelf fouten opsporen en herstellen. Om dat in goede banen te leiden, is krachtige software continu bezig om enorme hoeveelheden gegevens vanuit sensoren en klantwensen automatisch combineren, analyseren en interpreteren. Het gevolg is dat industrieën veel efficiënter draaien. De processen worden sneller, duurzamer en goedkoper. Dat geldt overigens niet alleen voor fabrieken, maar ook voor ziekenhuizen en alle andere processen die draaien om productie en logistiek.

Maatwerk

Dat klinkt wellicht als verre toekomstmuziek, maar alle ingrediënten voor deze zogeheten smart industry zijn aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan 3D-printers, industriële robots, slimme elektronica, sensornetwerken en geminiaturiseerde sensoren. Daar komt bij dat het steeds gemakkelijker wordt om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, zoals gebruikservaringen van consumenten, en op basis daarvan geautomatiseerde beslissingen te nemen.
 
Daarnaast verlangen consumenten steeds meer maatwerk en snellere levering. Producenten kunnen het zich daardoor al lang niet meer permitteren om tien jaar te besteden aan het ontwerpen en lanceren van een nieuw product. Daarnaast is er een trend om producten niet langer massaal in lagelonenlanden te vervaardigen, maar lokaal en in kleinere hoeveelheden. Dat heeft gevolgen voor de logistiek en planning van een fabriek. Hoe kun je je productielijnen zo inrichten dat een kleine verandering in productspecificaties niet meteen de hele productielijn een dagdeel platlegt?

Bedrijfsmodellen

Smart industry gaat echter verder dan technologie. Het opent de deur voor compleet nieuwe bedrijfsmodellen. Als de maakindustrie niet alleen bedreven wil zijn in generieke massaproductie, maar ook de serieproductie van unieke exemplaren in de vingers wil krijgen, vraagt dat een totaal andere organisatie. Ook moeten productieprocessen zodanig worden ingericht dat ze naar de wens van de consument zijn te specificeren. En mensen en machines zullen op een andere manier met elkaar moeten gaan samenwerken.
 
STW heeft zich in 2015 ingespannen om een brede Smart Industry Science Agenda op te stellen voor de lange termijn. Mede op basis daarvan heeft Smart Industry een prominente plek gekregen in de onlangs gelanceerde Nationale Wetenschapsagenda, een inventarisatie van wetenschapsvragen die door de maatschappij zijn aangedragen. Een van de zestien ‘routes’ van de Wetenschapsagenda is gewijd aan Smart Industry.

Onderzoeksprogramma

STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen gaan nu een stap verder, en organiseren een nieuw onderzoeksprogramma dat is gericht op smart industry. Daarin kunnen wetenschappers samen met bedrijven onderzoeksvoorstellen indienen rondom thema’s waar big data, smart industry en creatieve industry elkaar treffen. Mogelijke onderwerpen variëren van mens-machine-interactie en zelflerende autonome systemen tot zero defect- en condition based-onderhoud. In totaal stellen NWO en STW 3,5 miljoen euro beschikbaar voor zes tot acht projecten – van de industrie wordt eveneens een substantiële bijdrage verwacht.
 
Voor STW blijft het echter niet bij dit onderzoeksprogramma. ‘Vanuit NWO en STW proberen we de multidisciplinaire kennisontwikkeling die nodig is voor smart industry op verschillende niveaus te laten slagen,’ zegt Herma Van Kranenburg, die vanuit STW het programma rondom smart industry begeleidt. ‘We schrijven bijvoorbeeld mee aan de Smart Industry-roadmap binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Ook proberen we dit onderwerp op Europees niveau in een ERA-NET te laten landen, en participeren we in de route Smart Industry van de Wetenschapsagenda.’

======

Update 15-12-2016

Zes onderzoeksvoorstellen zijn gehonoreerd binnen Smart Industry.

Op 1 januari 2017 zijn de activiteiten van Technologiestichting STW ondergebracht in het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. Herma van Kranenburg (Senior programmamedewerker) Dr. ir. Herma van Kranenburg (Senior programmamedewerker) +31 (0)30 6001308 h.vankranenburg@nwo.nl