Transitie naar Nieuw NWO maakt volgende stap

1 april 2016

Met het nieuwe 'Integraal hoofdontwerp en plan NWO' is NWO een stap dichter bij een meer coherente en slagvaardige organisatie Het 'Integraal Plan' beschrijft in hoofdlijnen de inrichting van de governance, bedrijfsvoering, de nieuw te vormen domeinen en het neerzetten van de institutenorganisatie. De nieuwe governance van NWO gaat in per 1 januari 2017.

Het is een uitwerking van het eerdere plan Breimer, waarbij ook werkgroepen van NWO-betrokkenen en andere stakeholders mee hebben gedacht. Momenteel wordt het plan voorgelegd aan de ondernemingsraden van de NWO-koepel. In de komende maanden wordt het Integraal Plan verder in detail uitgewerkt.


Continuïteit voor onderzoekers gewaarborgd

Bij alle veranderingen die voorbereid worden is de continuïteit van de NWO-werkzaamheden gewaarborgd en gaat speciale aandacht uit naar het voorbereiden van calls en programma's voor 2017, het uitwerken van NWO-financieringsinstrumenten zoals de Vernieuwingsimpuls (VI), de instrumenten voor publiek-private samenwerking (PPS) en de invulling van specifieke instrumenten van de domeinen Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW).

Over Nieuw NWO

In de wetenschapsvisie (2014) van het kabinet en in de nieuwe strategie (2015) van NWO is aangekondigd dat de NWO-organisatie wordt vernieuwd. De nieuwe organisatie is er op ingericht om meer over disciplinaire grenzen heen te werken en om het organiserend vermogen van NWO te versterken. De vernieuwing beoogt ook dat NWO zich meer dan nu strategisch positioneert, wint aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, middelen flexibeler kan inzetten, meer werkt vanuit één samenhangende programmering en beter in staat is NWO-brede en interdisciplinaire samenwerking te stimuleren.

In april 2015 schetste een werkgroep onder leiding van Douwe Breimer de contouren van de nieuwe organisatie en in oktober 2015 zag het Plan van Aanpak voor de transitie naar een nieuw NWO het licht.

 

Bron: NWO