Samenstelling nieuwe domeinbesturen NWO vastgesteld

13 december 2016

NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren.

De huidige negen gebieden worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen. Daarmee houden ook de huidige gebiedsbesturen op te bestaan. In de plaats daarvan komen er vier domeinbesturen. De samenstelling daarvan is inmiddels bekend. Onderstaand treft u de samenstelling van de nieuwe domeinbesturen.

Omdat de nieuwe NWO-wet pas formeel van kracht wordt per 1 februari 2017, is de maand januari 2017 een overgangsmaand en is formeel nog sprake van gebiedsbesturen. Ook de voorzitters van de domeinbesturen kunnen dat formeel pas zijn vanaf 1 februari, omdat de huidige NWO-wet geen ruimte biedt om zowel lid te zijn van het Algemeen Bestuur als van een gebiedsbestuur. Gedurende de maand januari zijn de leden van de Raad van Bestuur daarom nog waarnemer in het domeinbestuur. Vanaf 1 februari zijn zowel de domeinbesturen als de leden van de Raad van Bestuur die ook voorzitter zijn van een domeinbestuur, officieel in functie.


Bron: NWO