NWO bespoedigt internationale samenwerking rond Open Access

14 maart 2016

Op 21 en 22 maart organiseert NWO, in samenwerking met de Global Research Council (GRC), een internationale workshop over Open Access. De workshop 'Removing Barriers: A Global Implementation Plan for Open Access Scholarly Publishing', brengt ongeveer 50 voorzitters en experts van wetenschapsfinanciers, universiteiten en uitgevers samen.

NWO bespoedigt internationale samenwerking rond Open Access

Open Access staat voor de wereldwijde vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties. Met de workshop wil NWO de internationale samenwerking stimuleren die nodig is bij de transitie naar volledige Open Access. NWO zet in het bijzonder in op een actieplan van onderzoeksfinanciers wereldwijd.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW zal op 21 maart de workshop openen: 'In het streven naar Open Access van wetenschappelijke publicaties spelen de wetenschapsfinanciers een cruciale rol. Door te eisen dat het onderzoek dat zij financieren toegankelijk moet zijn voor iedereen, wordt de impact van het wetenschappelijk onderzoek maximaal vergroot,' stelt Dekker. De internationale workshop is een initiatief van NWO-voorzitter Jos Engelen: 'De transitie naar volledige Open Access vereist internationale samenwerking. Dat zoveel toonaangevende deskundigen van over de hele wereld naar Den Haag komen toont wel aan hoe belangrijk zij dit vinden'.

Met de workshop neemt NWO verder het voortouw bij de wereldwijde transitie naar het Open Access publiceren van onderzoeksresultaten. In 2015 maakte NWO al bekend dat alle publicaties die voortkomen uit door NWO gefinancierd onderzoek op het moment van publicatie direct Open Access toegankelijk moeten zijn. Onderzoekers kunnen dit doen door te publiceren in een Open Access-tijdschrift, of door een versie van het artikel (post- of pre-review) meteen toegankelijk te maken via een openbare database (doorgaans is dit een universitaire repository).

Internationale samenwerking

De workshop bij NWO bouwt voort op het in 2013 geformuleerde GRC Action Plan Towards Open Access to Publications. Dat plan onderstreept dat Open Access, evenals de wetenschap zelf, een internationaal karakter heeft. Hoe kunnen barrières bij de transitie naar volledige Open Access door internationale samenwerking geslecht worden? Hoe kunnen internationale wetenschapsorganisaties samen met de uitgevers Open Access stimuleren? NWO brengt belangrijke internationale spelers op hoog niveau samen om te komen tot gezamenlijke actie op het gebied van Open Access.

De uitkomsten van de workshop worden gepresenteerd op de Open Science-conferentie in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap (4-5 april in Amsterdam) en op de volgende jaarlijkse vergadering van de GRC (25-28 mei in New Delhi).

Persconferentie

De workshop vindt plaats bij NWO in Den Haag en is een besloten bijeenkomst. Jos Engelen (voorzitter NWO, board member Science Europe en initiatiefnemer van de bijeenkomst), Michael Matlosz (voorzitter Science Europe, board member GRC en president van de Agence Nationale de la Recherche), Aidan Byrne (voorzitter van de Australian Research Council) en Mario Pinto (GRC-board member en president van de Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada) zijn na afloop beschikbaar voor vragen van journalisten. Interview-verzoeken kunnen vooraf ingediend worden bij Maarten Muns (persvoorlichter NWO).

Bron: NWO