Wat bepaalt behandelsucces van gedetineerden?

6 januari 2016

Jaarlijks volgen honderden gevangenen een zogenoemde cognitieve gedragstherapie. De meeste gevangenen hebben baat bij deze behandeling, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. Waarom slaat de behandeling bij de één wel aan en bij de ander niet? Liza Cornet onderzocht of neurobiologische kenmerken, zoals de werking van het brein, iets zeggen over het behandelsucces van gevangenen. Op 8 januari 2016 promoveert zij aan de Vrije Universiteit op onderzoek gefinancierd door het NWO-regieorgaan voor hersen- en cognitieonderzoek (NIHC).

Beeld: Shutterstock

Liza Cornet, onderzoeker werkzaam bij het NSCR en WODC, heeft bij volwassen gedetineerden de relatie onderzocht tussen neurobiologische kenmerken, zoals de werking van het brein, en de mate waarin cognitieve gedragstherapie hun gedrag verandert. Daarnaast bekeek ze ook de relatie tussen neurobiologische kenmerken en behandeluitval. Uit de resultaten blijkt dat er bewijs is voor een verband. Een specifieke neuropsychologische aandachtstest lijkt behandeluitval te voorspellen.

Aanvulling behandelprogramma’s

De resultaten zijn vooral van belang voor ontwikkelaars van justitiële behandelprogramma's, zoals Reclassering Nederland. “De aandachtstest uit ons onderzoek zou kunnen worden toegevoegd aan de huidige behandelselectieprocedure,” vertelt Cornet. Wellicht dat dit uiteindelijk kan bijdragen aan een betere behandeling van crimineel gedrag.

Onderzoek in de praktijk

Cornet heeft haar onderzoek uitgevoerd in Nederlandse gevangenissen. Aan het empirisch onderzoek werkten 190 volwassen mannelijke gedetineerden mee. 121 van hen namen deel aan een cognitieve gedragstherapie, genaamd ‘Cognitieve Vaardigheden’ (CoVa training). 69 gedetineerden vormden een wachtlijstcontrolegroep. De deelnemers werd gevraagd verschillende vragenlijsten in te vullen en er werden neurobiologische testen afgenomen. Ook zijn mentoren en CoVa trainers gevraagd om het gedrag van de gedetineerden te evalueren.

De promotie van Liza Cornet vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 om 11.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Meer informatieBron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag

Programma

Hersenen en cognitie Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)