Open Call CAS-NWO: The Future of Brain and Cognition

27 januari 2016

Op 25 januari is een call geopend voor risicovol, integratief onderzoek dat bijdraagt aan de kennis over de relatie tussen hersenen en cognitie; ‘The Future of Brain and Cognition’. De call wordt georganiseerd binnen het samenwerkingsprogramma tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Chinese Academy of Sciences (CAS). Hierin wordt jaarlijks een ronde georganiseerd voor gezamenlijke onderzoeksprojecten met een voor beide landen relevant thema. Voor deze call is 1,5 miljoen euro beschikbaar voor vier Nederlandse onderzoeksprojecten.

Let op: de voorwaarden voor deze call zijn op 10 maart versoepeld. Excellente jonge groepsleiders in het hersen- en cognitie onderzoeksveld, die tussen de 0 en 12 jaar geleden zijn gepromoveerd kunnen financiering aanvragen. Eerder was dat tussen 5 en 12 jaar.

Binnen deze call kunnen excellente jonge groepsleiders in het hersen- en cognitie onderzoeksveld, die tussen de 5 en 12 jaar geleden zijn gepromoveerd, financiering aanvragen in Chinees-Nederlandse onderzoeksteams. Er is € 1,5 miljoen beschikbaar om vier onderzoeksprojecten van drie tot vier jaar te financieren voor maximaal € 365.000 aan Nederlandse zijde. Onderzoekers aan Chinese zijde moeten aangesteld zijn bij een CAS-instituut. ‘Expressions of interest’ kunnen ingediend worden tot 3 maart 2016; de deadline voor volledige aanvragen is 3 mei 2016.

Thematische focus

Deze call heeft tot doel projecten te financieren die een innovatieve, risicovolle, ‘out-of-the-box’, en ongebruikelijke conceptuele integratieve bijdrage kunnen leveren aan de kennis van de relatie tussen hersenen en cognitie. Projectvoorstellen moeten gaan over integratief onderzoek tussen hersenen en cognitie en moeten bijdragen aan nieuwe inzichten in de koppeling tussen verschillende niveaus van cognitie, op het continuüm van moleculen, via neurale substraten, tot de geest en samenlevingen.

Meer informatie

Meer informatie en de call for proposals zijn te vinden op de NWO-website. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Esther van der Wel
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie (NIHC)
e-mail: e.vanderwel@nwo.nl
tel.: +31 70 344 05 68


Bron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Hersenen, Cognitie, Gedrag Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)