Call ERA-Net Neuron

11 januari 2016

Op 11 januari 2016 is een joint call geopend in het kader van het ERA-NET NEURON, een netwerk voor onderzoek in neurologie. Het thema van deze call is ‘External Insults to the Nervous System’. De focus ligt op primaire fysieke beschadigingen aan het centrale zenuwstelsel, zoals traumatisch hersenletsel en ruggenmergletsel. Onderzoeksvoorstellen worden bij NEURON ingediend door consortia van Europese onderzoekers. Voor Nederlandse onderzoekers kunnen in het kader van zo’n consortium minimaal drie Nederlands projecten van €250.000 voor maximaal drie jaar worden gefinancierd. De deadline voor vooraanmeldingen is 14 maart 2016.

Aandoeningen aan de hersenen zijn belangrijke oorzaken voor morbiditeit, mortaliteit en verminderde levenskwaliteit. Ongeveer 1 miljard mensen lijdt aan aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Om het biomedisch en gezondheidsonderzoek op het gebied van ziekte gerelateerde neurowetenschappen te bevorderen, is het 'Network of European Funding for Neuroscience Research' (NEURON) opgericht onder de ERA-NET Cofund-regeling van Horizon2020 van de Europese Commissie (EC). Voor de gezamenlijke transnationale call ‘External Insults to the Nervous System’ hebben 21 onderzoeksfinanciers uit 18 landen, waaronder ook Canada, de krachten gebundeld.

Nederlandse deelname

Voor Nederland is het de eerste keer dat het deelneemt aan een onderzoeksprogramma van het NEURON-netwerk. De Nederlandse deelname aan NEURON is een initiatief van het NWO-regieorgaan Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en de Hersenstichting. Het wordt ondersteund door de NWO-gebieden Maatschappij- en Gedragswetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen en door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). Het Nederlandse deel van het NEURON-onderzoeksprogramma is onderdeel van de Topsector Life Sciences & Health.

Meer informatie

Voor meer informatie over de call, zie http://www.nwo.nl/neuron

Voor aanvullende informatie over de Nederlandse deelname kunt u terecht bij:

Edwin Hubers
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC)
e-mail: e.hubers@nwo.nl
tel.: +31 70 349 43 13


Bron: Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Hersenen, Cognitie, Gedrag Aard- en Levenswetenschappen

Speerpunt

Thema: Hersenen en cognitie (2007-2010)