1,5 miljoen voor Chinees-Nederlands onderzoek naar hersenen en cognitie

11 november 2016

In het CAS-NWO Programma ‘Joint Research Projects: The Future of Brain and Cognition’ zijn vier projecten gehonoreerd. De Chinees-Nederlandse onderzoeksteams gaan onder leiding van twee excellente onderzoekers uit beide landen aan de slag met innovatief onderzoek naar de relatie tussen het brein en cognitie. In het totaal is € 1,5 miljoen euro voor het onderzoek beschikbaar.

hersenscan

Het programma van de Chinese Academy of Sciences (CAS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is gericht op het stimuleren van duurzame samenwerking tussen onderzoekers in China en Nederland door gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Ieder jaar wordt een thema gekozen dat voor beide landen actueel en relevant is. De call ‘The Future of Brain and Cognition’ werd uitgevoerd door het NWO-regieorgaan voor hersen- en cognitieonderzoek (NIHC).

Meer informatie over het CAS-NWO Programma en de call vindt u op de financieringspagina.

Gehonoreerde projecten

De volgende projecten worden gehonoreerd, op alfabetische volgorde van de Nederlandse aanvrager.

BRAINTRAJECT: Individualised developmental trajectories in brain connectivity - applications in health and disease
Prof. dr. C.F. (Christian) Beckmann (m), Radboud Universiteit Nijmegen – Donders Instituut
Prof. dr. X.N. (Xi-Nian) Zuo (m), CAS Institute of Psychology

Dit onderzoeksteam zal de ontwikkeling van de functionele architectuur van het brein in kaart brengen door nieuwe technieken te ontwikkelen die subtiele functionele veranderingen kunnen detecteren en die het toelaten om individuele ontwikkelingsproblemen op te sporen. We zullen deze technieken valideren in grote Nederlandse en Chinese datasets.

The cerebro-cerebellar communication in working memory: insights into the brain-wide neuronal computation
Dr. Z. (Zhenyu) Gao (m), Erasmus MC
Dr. C. (Chengyu) Li (m), CAS Institute of Neuroscience

Werkgeheugen, het vermogen om informatie te behouden en te manipuleren om aanhoudend gedrag te actief sturen, vereist co-activatie van grootschalige neurale netwerken. In dit project zal het onderzoeksteam de communicatie tussen verschillende hersenregio’s bestuderen tijdens een werkgeheugen taak. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers een beter begrip te ontwikkelen van de communicatie tussen de verschillende hersengebieden betrokken bij werkgeheugen.

Mechanistic understanding of long-range connections in auditory perception: from molecule to circuitry
Dr. N. (Nael) Nadif Kasri (m), Radboudumc - Cognitive Neuroscience, Donders Instituut
Dr. N.I. (Ning-Iong) Xu (m), CAS Institute of Neuroscience

Ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, worden gekenmerkt door een verandering in zintuigelijke beleving. De onderzoekers gaan met nieuwe geavanceerde technieken bestuderen welke populatie zenuwcellen en zenuwbanen hierbij betrokken zijn. Dit leidt tot meer kennis over het ontstaan van deze stoornissen en tot meer inzicht in hoe zintuigelijke prikkels omgezet worden in zenuwsignalen.

Combining bottom-up and top-down information flows in our stream of consciousness.
Dr. T.H.J. (Tomas) Knapen (m), VU – Cognitieve Psychologie
Dr. P. (Peng) Zhang (m), CAS Institute of Biophysics

Dit onderzoeksteam zal illusies gebruiken waarbij bewustzijn verandert, maar de binnenkomende informatie hetzelfde blijft. Deze worden gecombineerd met de nieuwste hersenscan technieken om te onderzoeken hoe de instroom van informatie interacteert met onze cognitie om de stroom van ons bewustzijn te creëren.

Bron: NWO