Nieuwe ronde Take-off

8 augustus 2016

De vijfde ronde van Take-off, een programma voor het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap, gaat op 15 augustus open voor voorstellen. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies of vroegefasetrajecten kunnen ingediend worden binnen de wetenschapsgebieden bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma.

Take-off is een wetenschapsbreed financieringsinstrument van STW, ZonMw en NWO. Take-off wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).

Take-off bestaat uit twee instrumenten: haalbaarheidsstudies en vroegefasetrajecten. Met financiering van Take-off haalbaarheidsstudies kunnen onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit de kennisinstellingen. Pas gestarte ondernemingen (startups) van onderzoekers of ondernemers kunnen met Take-off vroegefasetrajecten een geldlening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 aanvragen voor de uitvoering van vroegefasetrajecten.

Vijfde ronde in najaar 2016

Take-off wordt twee keer per jaar georganiseerd. De vijfde ronde (najaar 2016) van het programma gaat open op maandag 15 augustus en sluit op dinsdag 4 oktober om 14.00 uur. De resultaten worden half december bekendgemaakt (onder voorbehoud). De call for proposals wordt gepubliceerd op de website van STW.


Bron: NWO